Webinář Nástroje a techniky formativního hodnocení v současné škole

Vydáno: 1 minuta čtení

Formativní hodnocení zlepšuje výkon zejména u žáků s horšími studijními výsledky, ale i se speciálně vzdělávacími potřebami. Díky tomu dochází ke snižování nerovnosti mezi žáky a také ke spravedlivému přístupu ve vzdělávání, díky čemuž žák může dosáhnout maxima svého rozvoje. 

Mezi další přínosy formativního hodnocení je vytváření pozitivního klimatu ve třídě, posílení vnitřní motivace žáků, neporovnávání žáků mezi sebou či přejímání zodpovědnosti za své učení, což přispívá k rozvíjení např. kompetence k učení se. Další rozvíjenou kompetencí je také kompetence sociální a personální, kde u žáků dochází k rozvoji metakognice.

Webinář je plánován ve dvou setkáních, celková dotace činí 8 hodin. Po jeho skončení účastnící dokáží popsat metody formativního hodnocení, zkonstruovat nástroje jednotlivých metod formativního hodnocení pro svůj aprobační předmět, ocenit význam metod a nástrojů formativního hodnocení v současné pedagogické praxi.

Termíny

  • 24. 4. 2022, 9:00 - 13:00 (1. setkání)
  • 15. 5. 2022, 9:00 - 13:00 (2. setkání - navazující)

Lektorka: Mgr. Jitka NÁBĚLKOVÁ, Ph.D.

Více informací o webináři zde: https://modry-kruh.cz/webinare/webinar-nastroje-a-techniky-formativniho-hodnoceni-v-soucasne-skole/

 

Zdroj: Modrý kruh