Webinář: Jak úspěšně zvládnout přechod dítěte ze základní na střední školu

Vydáno: 2 minuty čtení

Nakladatelství Pasparta ve spolupráci s MČ Praha 1 a s pracovní skupinou pro rovné příležitosti MAP II. zve všechny zájemce na webinář 18. 11. 2020

Webinář je nabízen účastníkům ZDARMA

  • Stačí se zaregistrovat!
  • středa 18. 11. 2020  17:00–19:00 hod.
  • Lektorka: PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ a Gymnázia Jiřího Gutha Jarkovského, Praha 1

Webinář je určen rodičům žáků z 5., 7. a 9. ročníků, kteří budou v letošním školním roce absolvovat přijímací zkoušky na střední školy. Lektorka se bude věnovat problematice výběru školy, podobě přijímacího řízení, představí možnosti nastavení kritérií při hodnocení uchazečů, která si mohou jednotlivé školy nastavit v souladu se svými kompetencemi. Stranou nezůstanou ani praktické aspekty přechodu žáků z 5., 7. a 9. ročníků na střední školy (například jak správně vyplnit přihlášku atp.). Dalším tématem, kterému se bude lektorka věnovat, je absolvování přijímacích zkoušek dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a s tím souvisejícím specifikům.

Webinář bude akcentovat současný stav a zaměří se také na situace, které v souvislosti s přijímacími zkouškami mohou nastat v době pandemie a distančního vzdělávání.

Máte zájem? Jak se přihlásit?

Prosíme všechny zájemce o vyplnění přihlašovacího formuláře na adrese: https://forms.gle/sQ1WR9iCq313PobD6

Zhruba dva dny před konanou akcí budou účastníkům zaslány pokyny k přihlášení do webináře. Prosíme, aby zájemci o webinář uvedli i své telefonní číslo, abychom je mohli kontaktovat v případě technických potíží při přihlašování atp.

 Řízení školy online

Zdroj: Pozvánka Nakladatelství Pasparta