Vztahy jsou tu pořád, i když online

Vydáno: 3 minuty čtení

Centrum primární prevence obecně prospěšné společnosti Magdaléna právě proto zařadilo do nabídky pro školy Online programy primární prevenci.

Více informací

SOUČASNÁ SITUACE A ZAVŘENÉ ŠKOLY SE BOLESTNĚ DOTÝKÁ JAK PEDAGOGŮ, TAK ZEJMÉNA ŽÁKŮ. ROSTE POČET DEPRESÍ A ÚZKOSTÍ, ROZMÁHÁ SE ONLINE ŠIKANA. PRO ŽÁKY JE VŠAK MNOHEM TĚŽŠÍ DOSTAT SE K POMOCI. ONLINE PRIMÁRNÍ PREVENCE TAKOVOU POMOC NABÍZÍ

„Současná situace trvá mnohem déle, než si kdo kdy uměl představit. Studenti ani učitelé neměli na přechod do online prostředí téměř žádný čas a skoro z minuty na minutu přešli ze škol domů. Vztahy a procesy ve třídě se ale nezastavily a probíhají dál a potíže u žáků narůstají. V posledních týdnech znamenáváme rapidní nárůst úzkostí a depresí, ale pro žáky je mnohem těžší dostat se k pomoci. Právě online primární prevence však rychlou a efektivní pomoc nabízí,“ vysvětluje odborná ředitelka Centra primární prevence Kristýna Baumová s tím, že online programy primární prevence dokáží zachytit ohrožené děti i rizikové chování a dokáží rychle a účinně zlepšit vztahy ve třídě.

Cílem online prevence je i podpora pedagogů, kteří se podle našich zkušeností cítí v online vzdělávání čím dál víc osamocení, a znovu propojení žáků v třídním kolektivu i přes nucený sociální distanc. Naši odborníci na prevenci mají kapacitu i čas se společně s žáky i učiteli bavit o jejich prožitích a emocích tak, aby si je mohli dobře uvědomit. Díky takové diskuzi je pro všechny snazší pojmenovat a sdílet prožívání současného stavu a lépe navázat osobní kontakt při znovuotevření škol.

Online preventivní programy jsu kontinuální a připravené přecházet mezi online prostředím a fyzickou přítomností ve třídách, podle nařízení vlády.

V současné době je důležité pomoci také školním metodikům a učitelům. A proto, pokud cítíte, že ve třídách potřebujete pracovat přímo s určitým tématem, rádi se na něj zaměříme.

Školu vnímáme jako naprosto nezastupitelné místo v životě našich dětí, nejen z hlediska vzdělání. Právě škola, třídní kolektiv a učitel formují děti a dospívající do dalšího života a učitelé jsou často prvními osobami, které mohou poznat, že se v životě dětí děje něco neobvyklého.

Naše programy vycházejí z potřeb konkrétních dětí a mladých lidí a jsou jim vždy upraveny na míru. Zaměřují se nejen na problematiku užívání návykových látek a rizikového chování, ale zejména na posílení vztahů v kolektivu a sociálních a komunikačních dovedností, schopnost čelit společenskému tlaku vrstevníků, na komunikační dovednosti, posilování sebevědomí a na schopnost řešit problémy efektivně.a

Za Magdalénu, o.p.s. Petra Martínková

 

Zdroj: Pozvánka CPP