Vzory ZDARMA! Vyzkoušejte! Chcete pronajmout byt nebo dům?

Vydáno: 3 minuty čtení

Použijte smlouvy, které jsme pro Vás připravili s významnou advokátní kanceláří PRK Partners s.r.o., advokátní kancelář, pro svojí potřebu zcela zdarma na novém portálu vzornepravo.cz.

Řízení školy onlineDíky Vzornému právu stačí zodpovědět na pár otázek a jednoduše si sami vytvoříte smlouvu ve Wordu přímo sobě na míru. V tuto chvíli Vzorné právo obsahuje vzory z oblastí: 

Další oblasti budou postupně přibývat.

Základní představu o tom, jak vzorné právo funguje, si můžete vytvořit díky tomuto ukázkovému videu.

Jaký je rozdíl mezi vzory v aplikaci Vzorné právo a vzory běžně dostupnými na internetu?

Vzorné právo pro vás umí vytvořit dokument na míru. Vzory jsou připravené tak, aby pokryly široký rozsah problematiky, které se věnují. Tak, jak postupně odpovídáte na otázky a doplňujete potřebné údaje, se vám text postupně skládá doslova před očima a přizpůsobuje se vašim požadavkům. Vzory neustále aktualizujeme a reagujeme tak na změny, které s sebou v čase přináší legislativa nebo judikatura.

Oproti tomu vzory nalezené na internetu jsou převážně statické dokumenty ve wordu, do kterých přímo vpisujete konkrétní data. Vzhledem k jejich předdefinovanému charakteru nemáte jistotu, jestli jsou v nich uvedena všechna ustanovení, které potřebujete pro řešení vašeho problému. Velmi diskutabilní je také otázka aktuálnosti vzorů volně k dispozici na internetu.

Seznam vzorů, které jsou volně k dispozici k vyzkoušení

 • Žádost o výmaz osobních údajů

  Právo na výmaz, nebo také právo na to být zapomenut, představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost za určitých okolností zlikvidovat osobní údaje, které o žadateli zpracováváte. Okolnosti umožňující využití tohoto práva jsou pak zejména neoprávněnost nebo neopodstatněnost zpracování, případně je žádost podávána zároveň s odvoláním souhlasu, pokud je zpracování prováděno na základě takového souhlasu. Tímto formulářem usnadníte subjektům údajů podání žádosti o výmaz jejich osobních údajů.

 • Smlouva o nájmu bytu nebo domu

  Sestavte si nájemní smlouvu, která bude odpovídat vaší konkrétní situaci.

 • Protokol o předání bytu nebo domu - Zahájení nájmu

  Sepsání nájemní smlouvy je prvním krokem ke spokojenému bydlení. Podobně důležité je ale i faktické převzetí a předání bytu nebo domu. Abyste předešli možným budoucím nepříjemnostem, je vhodné co nejpřesněji zachytit aktuální stav pronajímaného bytu nebo domu v okamžiku, kdy ho nájemce přebírá

 • Výpověď nájmu bytu nebo domu ze strany nájemce

  Jste nájemce a chcete ukončit nájem bytu či domu? Pokud se s pronajímatelem nechcete nebo nemůže domluvit, můžete nájem vypovědět.

Zdroj: https://www.vzornepravo.cz/cz/vzory/vzory-zdarma?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=post-2019-03-01&utm_content=vzorne-pravo-pronajem-bytu-smlouva-zdarma