Vzory sice táhnou, ale v Česku nestačí.

Vydáno: 2 minuty čtení

Nová zjištění evropské studie, která zahrnula 11 500 dívek a mladých žen ve věku 11 až 30 roků, odhalila silný vliv životních vzorů na zájem o studium a kariéru v technických a přírodovědných oborech (STEM). Průzkum, jehož se zúčastnilo i 500 českých respondentek, nicméně ukázal, že jakkoli vzory hrají významnou roli i u nás, k udržení mladých žen ve vědě a IT to zdaleka nestačí.

Výsledky studie Microsoft zveřejňuje u príležitosti světového Dne dívek v IT, který připadá na čtvrtek 26. dubna 2018.  

Více než polovina českých mladých žen (52 %), které mají ve svém okolí nějaký vzor, si umí představit uplatnění ve vědě a technologiích. Mezi ženami, které vzor nemají, je to o 11 % méně. Alarmující přitom je, že jen pětina (22 %) dotázaných uvedla, že nyní v těchto oborech pracují.

Znamená to, že dnes nedokážeme zájem mladých žen o přírodní vědy a technologie proměnit ve skutečné uplatnění v těchto oborech,” uvedla Lenka Čábelová, manažerka komunikace a společenské odpovědnosti Microsoft Česká republika a Slovensko. “Například v IT v evropském měřítku pracuje jen 30 % žen. To je velká příležitost a byla škoda nadále o tyto talenty přicházet”.

Existence vzorů výrazně – na polovinu – snižuje nezájem o STEM obory (41 % dívek bez vzoru nejeví o tyto obory zájem oproti 22 % dívek se vzorem). Jestliže ale existence silných vzorů dokáže vyvolat prvotní zájem, sama o sobě nestačí. U českých dívek, které už zájem o STEM mají, má existence vzoru jen 2% dopad (oproti evropskému průměru 15 %). “Zde se Česko velmi liší od Evropy,” doplňuje Lenka Čábelová. “Udržení a rozvoji zájmu o tyto obory brání stereotyp, že “to je jen pro kluky” a také to, že dívky nevnímají vazbu mezi těmito předměty a praxí.”  

Aktuální průzkum navazuje na studii Proč evropské dívky nemají rády vědu a technologie?“, která zjistila, že zájem českých dívek o STEM obory opadá nejvíce mezi třináctým a patnáctým rokem a více než polovina českých dívek (53 %) kolem sebe nevidí dostatek osobností, které by je inspirovaly pro kariéru ve vědě a technologiích. To je čtvrtý nejhorší výsledek v evropském srovnání.

Mladé Češky by pro své budoucí směřování k oborům vědy a technologií nejvíce ocenily podporu ze strany uznávaných institucí v oblasti vědy a technologií včetně firem, dále pak od učitelů a konečně od žen profesionálek, které ve vědě a technologiích již působí.   

Zdroj: Tisková zpráva Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft)