Vznikl projekt Podpora rovných příležitostí zaměřený na snižování nerovností ve vzdělávání

Vydáno: 3 minuty čtení

V České republice roste nerovnost ve vzdělávání. Proto Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přišlo v souladu s cíli Strategie 2030+ s výzvou na podporu škol s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků a řešení této nerovnosti ve vzdělávání. V rámci implementace Reformy 3.2.2 Národního plánu obnovy chce v letech 2022–2025 podpořit 400 znevýhodněných škol. Podpora dosáhne 2 miliardy korun a věnovat se jí bude také projekt Podpora rovných příležitostí při Národním pedagogickém institutu.

Školy v České republice se vyznačují značně rozdílnou kvalitou škol. Výrazně se liší výsledky mezi školami, a naopak se relativně málo liší výsledky žáků uvnitř škol. Takový nárůst nerovností je přitom jedním z faktorů, které dle zjištění PISA přispívají ke zhoršování průměrných výsledků vzdělávání. Také výsledky mezinárodních i národních šetření potvrzují, že dosažená úroveň vzdělanosti je v ČR ovlivněna výrazně nejen socioekonomickým statusem, ale i místem bydliště dítěte. Žáci žijící v oblastech s vyšším množstvím sociálně vyloučených lokalit dosahují v testech ověřujících vzdělávací výsledky nižšího skóre než žáci žijící v regionech, kde je vyšší kvalita života. Negativní dopad na žáky, a to zejména na tyto žáky měla i pandemická opatření… To vše se odráží nejen na jejich budoucnosti, ale také v rámci celospolečenských nákladů.

Hlavním cílem projektu Podpora rovných příležitostí je připravit a realizovat řešení rostoucích nerovností ve vzdělávání poskytováním vícevrstvé podpory školám vybraných k podpoře v roce 2022(–⁠2025), metodické podpora doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem a posilování kompetencí pedagogických pracovníků pro práci s heterogenními skupinami žáků se zohledněním specifik jednotlivých skupin. Dílčím cílem projektu je navrhnout a ověřit budoucí systém financování škol dle indexu socioekonomického znevýhodnění žáků stanoveného kombinací několika indikátorů v souladu s prioritou Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ (SL 2.2.3).

Pomoc bude probíhat v rámci 2 okruhů:

Okruh 1: Podpora znevýhodněných škol – MŠMT vybralo 400 škol, v nichž bude pomoc realizována ve 2 vlnách.

Okruh 2: Evaluace podpory a podklady k návrhu nového systému financování škol na základě socioekonomického znevýhodnění

Projekt navazuje na zkušenosti a výstupy z kmenové činnosti a projektů, které Národní pedagogický institut (resp. NÚV, NIDV do roku 2020) realizuje nebo realizoval v nedávné minulosti. Budou využívány a dále rozvíjeny vytvořené metodiky, know-how, bude realizována spolupráce se sítí odborníků, a to v rámci doprovodného projektu k vlastním projektům podporovaných škol v celkovém rozsahu téměř 2 miliard Kč.   

Tiskovou zprávu k Výzvě najdete na stránkách MŠMT.

Více informací o projektu se dozvíte na webu edu.cz.

Metodické příspěvky zaměřené na snižování nerovností ve vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí i na podporu škol ve vyloučených lokalitách k projektu zveřejňujeme na webu Zapojmevšechny.cz v sekci Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání.

Zdroj: TZ NPI ČR