Vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích programech a péče poskytovaná v PPP/SPC žákům s LMP

Vydáno: 1 minuta čtení

Česká školní inspekce zveřejňuje tematické zprávy se souhrnnými výsledky k problematice vzdělávání žáků v jednotlivých  vzdělávacích programech základního vzdělávání (s přihlédnutím k identifikaci romských žáků) a problematice péče poskytované pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry žákům s lehkým mentálním postižením.

Inspekční činnost byla provedena na základě plnění Akčního plánu opatření k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci D.H. a ostatní proti České republice a na základě požadavku Evropské komise. 

Žáci vzdělávaní v jednotlivých vzdělávacích programech základního vzdělávání ( 403 kB )

Problematika péče poskytované školskými poradenskými zařízeními žákům s LMP ve šk. roce 2014/2015 ( 687 kB )