Vzdělávací systém potřebuje řádnou aktualizaci (Otevřený článek)

Vydáno: 5 minut čtení

V průběhu března a dubna jste měli možnost navštívit některou z projekcí dokumentárních filmů festivalu Jeden svět, které probíhaly nejdříve v Praze a následně ve 36 městech po celé České republice. Letošní 20. ročník vybízel k aktualizaci systému. Aktualizace systému, jinými slovy jeho přenastavení, by se měla provádět zejména v reakci na nějakou změnu. Takovou změnou je v současnosti obrovský rozmach moderních technologií a sociálních sítí, celková proměna informační a mediální krajiny. Jedním ze systémů, které potřebují řádnou aktualizaci, je i ten vzdělávací.

Jsme vystaveni záplavě informací, jak těch založených na faktech, tak těch manipulativních, zkreslených a lživých. Všechny se rychle šíří a není úplně snadné mezi nimi rozlišovat. A rozlišovat potřebujeme, například kvůli rozhodnutím, která činíme a která ovlivňují naše životy. Umět vyhledat relevantní a ověřitelné informace, kriticky vyhodnocovat různá mediální sdělení, používat nové technologie, to vše jsou dovednosti, kterým je třeba se učit. Výraznou roli by přitom měla mít školní výuka. Bohužel nemá.

V případě mediálního vzdělávání dlouhodobě selhávají relevantní instituce, v čele s ministerstvem školství. Nebyla pojmenována jeho důležitost, nejsou vytvořeny podmínky pro efektivní zahrnutí do výuky, vyučujícím se nedostává podpory, chybí vhodné pomůcky a výukové materiály k rozvíjení mediální gramotnosti žáků.

V rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách se mediálnímu vzdělávání dlouhodobě věnujeme. Prostřednictvím portálu JSNS.CZ vyučujícím základních a středních škol v současnou chvíli nabízíme 27 audiovizuálních lekcí věnujících se médiím. Každá z nich obsahuje kromě dokumentárního filmu i metodické materiály, které slouží jako podklady pro aktivity se studenty při výuce mediální výchovy. Lekce jsou rozděleny do sedmi tematických okruhů: Zpravodajství1), Reklama a zábava2), Sociální sítě3), Mediálníaktivismus4), Propaganda5), Současná ruská propaganda6) a Komunistická propaganda7).

Zájemcům o novinky, náměty a materiály z této oblasti nabízíme pravidelný elektronický Bulletin mediálního vzdělávání8), k jehož odběru je možné se registrovat prostřednictvím portálu JSNS.CZ. V současnosti jej rozesíláme více než tisícovce uživatelů, kteří se k jeho odběru přihlásili. Zejména pro vyučující, ale i pro další zájemce z řad veřejnosti, organizujeme během roku tematické semináře a konference, na nichž se snažíme na základě podnětů od vyučujících vymezit i prostor pro společné sdílení poznatků a zkušeností z výuky mediální výchovy.

Pro účely posuzování důvěryhodnosti mediálních sdělení jsme vytvořili metodickou koncepci "5 klíčových otázek"9). Jde o velmi jednoduchý nástroj, který rozvíjí schopnost nahlížet na mediální sdělení kriticky. Je možné použít jej jak na textová, tak audiovizuální sdělení a ani za několik let nepřestane být aktuálním. Ilustrativní příklady analýz pomocí této metodické koncepce jsou vám k dispozici na našem výukovém portálu.

V době redakční uzávěrky tohoto vydání připravujeme již druhý ročník Týdnů mediálního vzdělávání10). V rámci nich navštěvují během posledních šesti týdnů školního roku novináři a mediální odborníci základní a střední školy zapojené do projektu a debatují se studenty o tématech souvisejících s problematikou médií. Do prvního ročníku se zapojilo 167 škol a 43 novinářů. Setkal se s velkým ohlasem jak ze strany studentů a vyučujících, tak ze strany novinářů a odborné veřejnosti. Ve chvíli, kdy držíte speciál věnovaný mediálnímu vzdělávání v rukou, je za námi už i druhý ročník. Školám jsme bezplatně nabídli řadu studijních materiálů, možnost pozvat si do školy některého ze zúčastněných novinářů a mediálních odborníků, tematickou výstavu a dva dokumentární filmy - Co dokáže lež Tomáše Kudrny a Mimořádnou zprávu Tomáše Bojara. Mimořádná zpráva v rámci jednoho dne zblízka sleduje práci novinářů ve zpravodajských redakcích České televize a Hospodářských novin. Dokument Co dokáže lež analyzuje podobu informační války a vliv dezinformací v České republice. Snaží se zjistit, kdo stojí za nepravdivými zprávami, které se šíří především na sociálních sítích a na takzvaných konspiračních webech.

V roce 2017 jsme iniciovali založení Platformy pro mediální vzdělávání11), která si klade za cíl podporovat mediální vzdělávání na všech úrovních formálního a neformálního vzdělávání, propojovat existující aktivity na tomto poli, umožňovat výměnu zkušeností a prosazovat důležitost mediální gramotnosti mezi odbornou i laickou veřejností. K naplňování těchto cílů napomáhají pracovní setkávání, společné projekty, vystupování na odborných fórech, mezinárodní spolupráce a další aktivity. Členové platformy jsou zástupci projektů a organizací, které se mediálnímu vzdělávání aktivně věnují, zástupci vzdělávacích platforem, mediální odborníci z akademického prostředí a také vyučující s praktickou zkušeností.

Řízení školy online

Ve spolupráci se specializovanou agenturou pravidelně provádíme průzkumy a šetření12) v oblasti mediálního vzdělávání, zaměřené jak na studenty, tak na vyučující mediální výchovy. Výsledky průzkumů nám pomáhají lépe koncipovat naše projekty a vnímat potřeby těch, pro které je děláme.

1 https://www.jsns.cz/lekce/15267-zpravodajstvi

2 https://www.jsns.cz/lekce/15268-reklama-a-zabava

3 https://www.jsns.cz/lekce/15265-socialni-site

4 https://www.jsns.cz/lekce/15266-medialni-aktivismus

5 https://www.jsns.cz/lekce/15269-propaganda

6 https://www.jsns.cz/lekce/15270-soucasna-ruska-propaganda

7 https://www.jsns.cz/lekce/15251-komunisticka-propaganda

8 https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/bulletin-medialni-vzdelavani

9 https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/5-klicovych-otazek-metodicka-koncepce

10 https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/tydny-medialniho-vzdelavani-2018

11 https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/platforma-pro-medialni-vzdelavani

12 https://www.jsns.cz/projekty/pruzkumy-a-setreni

Zdroj: pro časopis Řízení školy Ing. Karel Strachota