Vzdělávací programy ČŠI pro učitele ZŠ a SŠ – uvolněné úlohy z TIMSS, PIRLS a PISA

Vydáno: 2 minuty čtení

Česká školní inspekce připravila pro učitele ZŠ a SŠ specifické vzdělávací programy, jejichž cílem je naučit pedagogy v hodinách využívat úlohy uvolněné z mezinárodních šetření PIRLS, TIMSS a PISA. Tyto úlohy mají výrazný didaktický potenciál a kromě své evaluační role mohou dobře posloužit také jako nástroj pro zvýšení kvality výuky čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností žáků na obou stupních ZŠ i na SŠ.

Realizace seminářů je zcela zdarma a konají se přímo v prostorách konkrétní školy (rozsah semináře je 6 hod.).

V nabídce jsou dva typy seminářů:

První vzdělávací program je zaměřen na využívání didaktického potenciálu úloh uvolněných z mezinárodních šetřeni TIMSS a PIRLS s cílem podpořit zvyšování kvality výuky čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností žáků na 1. stupni ZŠ. Tento program je tedy určen zejména elementaristům, účast učitelů 2. stupně ZŠ je však také možná.

Druhý vzdělávací program je zaměřen na využívání didaktického potenciálu úloh uvolněných z mezinárodního šetřeni PISA s cílem poskytnout inspiraci pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Tento program je tedy určen primárně učitelům působícím na 2. stupni ZŠ a na středních školách. I zde však platí, že se do něj mohou přihlásit také učitelé 1. stupně ZŠ.

Další informace včetně instrukcí pro sdělení zájmu o vzdělávací program jsou k dispozici zde: https://www.csicr.cz/cz/Odkazovane-clanky/Vzdelavani-ucitelu-pro-rozvoj-ctenarskych,-matemat

 

Zdroj: https://www.csicr.cz/cz/Odkazovane-clanky/Vzdelavani-ucitelu-pro-rozvoj-ctenarskych,-matemat