Vzdělávací program – Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Vydáno: 1 minuta čtení

Program pro bližší seznámení s problematikou Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, pro získání přehledu o konkrétním zařazení v RVP, o vhodných publikacích, učebnicích, a dostupných pomůckách k výuce, o příkladech dobré praxe.

Kontaktní osoba za ČR

konkrétní koordinátoři preventivně výchovné činnosti HZS krajů

 

Kontaktní email

https://www.hzscr.cz/clanek/podpora-vyuky-ze-strany-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx

 

Cena

zdarma

 

Akreditace

ANO (MSMT-32514/2016-1-932 ze dne 24. 11. 2016)

 

Místo konání

v jednotlivých krajích ČR dle dohody, min. 1 x ročně

 

Typ akce

seminář

 

Cílová skupina

učitelé všech typů škol

 

Přihlášení u partnerské instituce           https://www.hzscr.cz/clanek/podpora-vyuky-ze-strany-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx

Zdroj: Info DVPP, HZS ČR