Výzva č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání

Vydáno: 1 minuta čtení

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 16. listopadu 2016 výzvu č. 02_16_038 Pregraduální vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 16. listopadu 2016 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: do vyčerpání alokace nebo rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 31. května 2017 do 14:00.

Oprávněným žadatelem výzvy jsou pedagogické fakulty univerzit v ČR, ale partnery v projektu jsou školy a školská zařízení. Z tohoto důvodu by bylo dobré informaci zveřejnit na portálu ŘŠ. 

Vzory příloh k žádosti naleznete ZDE. (Výzvy jsou řazeny dle svého čísla.)

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č. 4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispozici ZDE.

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Pregraduální (platná od 16. listopadu 2016) jsou k dispozici ZDE.

Vzory právních aktů jsou uvedeny ZDE.

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 16. listopadu 2016 od 10:00. Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte Uživatelskou příručku IS KP14+ (Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu, verze 1.6 platná od 11. 10. 2016), kterou naleznete ZDE.

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-038-pregradualni-vzdelavani-1