Význam sociálního pedagoga v rámci střední školy: Partner a opora ve výchovném procesu

Vydáno: 3 minuty čtení

V podcastech Zapojme všechny číslo 41 a 42 jsme se zaměřili na roli sociálního pedagoga na střední škole a jeho význam pro žáky, pedagogy a celkovou atmosféru školního prostředí. Tímto tématem nás provedli hosté – ředitel Střední školy řemesel a služeb v Děčíně, Tomáš Daněk, a sociální pedagožka této školy, Veronika Jurišová. Během rozhovoru se dotýkali několika klíčových aspektů, které ukazují, jak může být sociální pedagog nedocenitelným partnerem a oporou ve výchovném procesu na střední škole.

Sociální pedagogové mají široké pole působnosti, když nabízejí podporu žákům v různých situacích. Veronika Jurišová zdůraznila význam pohledu na žáka jako na celek. Díky svému postavení dokážou sociální pedagogové nabídnout žákům prostor a pomoc, kterou učitelé pro vytváření optimálního výukového prostoru nemohou vždy zaručit. Důležitým aspektem je také méně formální vztah, který sociální pedagog může s žáky rozvinout. Tímto způsobem mohou žáci mít pocit, že jsou skutečně slyšeni a respektováni.

Z rozhovoru je zřejmé, že sociální pedagogové nejen pomáhají žákům, ale také odlehčují pedagogům. Uvolňují jim ruce pro větší přípravu hodin a soustředění se na samotnou výuku. Na začátku implementace služby se však setkali s administrativní zátěží. Tomáš Daněk i Veronika Jurišová se zamýšlí nad tím, jak optimálně nastavit obsah a cíle této služby. V průběhu času se snaží službu vylepšovat, aby lépe vyhovovala potřebám školy a žáků.

Během rozhovorů zazní konkrétní situace, které sociální pedagogové řeší. Ty mohou zahrnovat problémy s nedostatečnými finančními prostředky, jazykovými bariérami nebo základními potřebami. Díky svému hlubokému povědomí o existujících podporách a systému mohou sociální pedagogové správně nasměrovat žáky a jejich rodiny ke zdrojům, které jim mohou pomoci. Zároveň mohou hrát klíčovou roli v prevenci problémů, identifikování rizikových situací a minimalizování odchodů ze školy.

Závěrem je zřejmé, že sociální pedagogové mohou hrát na středních školách zásadní roli. Jejich práce je mnohem víc než jenom poskytování podpory žákům v obtížných situacích. Jsou partnerem, který může pomáhat jak žákům, tak pedagogům, a tak přispět ke zlepšení celkového školního prostředí.

PODCAST 41: Zkušenost ze Střední školy řemesel a služeb: Sociální pedagog přispívá k lepšímu školnímu klimatu i výkonům žáků

PODCAST 42: Sociální pedagog na Střední škole řemesel a služeb v Děčíně: Aktivní monitorování absencí a řešení záškoláctví

Asociace sociálních pedagogů: https://asocp.cz/

Podcasty Zapojme všechny

Nové díly podcastu o společném vzdělávání Zapojme všechny publikujeme nepravidelně, ale aspoň jednou do měsíce. Moderátorky Marta Kozdas a Adéla Pospíchalová si v nich povídají s odborníky na vzdělávání a výchovu a také s rodiči a žáky či studenty. Podcast vznikl v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi a je součástí webové aplikace pro pedagogy a rodiče Zapojmevšechny.cz. Dostupný je také například prostřednictvím aplikací Spotify, Google Podcast nebo Apple Podcast.

Web Zapojmevsechny.cz vznikl v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), který realizuje Národní pedagogický institut České republiky. Projekt je spolufinancován EU.