Výzkum a vývoj pomáhá v době pandemie

Vydáno: 1 minuta čtení

Role výzkumu a vývoje se v době pandemie ukázala jako nenahraditelná. Na vysokých školách a výzkumných institucí vznikla řada skvělých iniciativ na národní i mezinárodní úrovni včetně řady aktuálně probíhajících panevropských iniciativ Evropské komise. 

Významnou součástí infrastruktury celého státu s reálným přínosem jsou také robustní výzkumné kapacity budované za poslední léta. Potvrzuje se tak mj. i žádoucí směřování politiky výzkumu, vývoje a inovací (realizované např. i v rámci Inovační strategie ČR), která právě staví na rozvoji dlouhodobých kapacit vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a služeb velkých výzkumných infrastruktur. Ministr školství Robert Plaga ocenil výzkumné aktivity vysokých škol a výzkumných institucí v dopise adresovaném předsedkyni Akademii věd ČR a předsedovi České konference rektorů. 

 

Dopis ministra Roberta Plagy: Dopis pro ČKR a AV

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vyzkum-a-vyvoj-pomaha-v-dobe-pandemie