Využití digitálních technologií ve výuce cizích jazyků

Vydáno: 2 minuty čtení

Ve čtvrtek 21. a pátek 22. března se v Praze uskutečnil seminář ICT-REV: Využití digitálních technologií ve výuce cizích jazyků. Seminář uspořádalo MŠMT s podporou NIDV a lektorsky jej zaštítilo Evropské středisko moderních jazyků v Grazu. Cílem semináře bylo nabídnout proškolení, jak integrovat ICT nástroje a otevřené zdroje do výuky cizích jazyků při respektování základních pedagogických zásad.

Vzdělávání v cizích jazycích je jednou z oblastí, kde se stále více využívají online materiály, virtuální třídy, sociální sítě nebo otevřené zdroje založené na informačních a komunikačních technologiích (ICT) a jejich využití ve výuce se také stále častěji očekává.

Dvoudenní seminář ICT-REV: Využití digitálních technologií ve výuce cizích jazyků, který zahájil ředitel odboru mezinárodních vztahů MŠMT Ladislav Bánovec, nabídl účastníkům proškolení, jak integrovat ICT nástroje a otevřené zdroje do výuky cizích jazyků, a přitom respektovat základní pedagogické zásady.

Účastníci semináře poznali, že stěžejní pro tvorbu a využití úspěšných aktivit ve výuce jazyků je právě spojování pedagogických principů a technologií. Získali pro sebe soubor praktických dovedností, které jim pomohou při jejich pedagogickém působení a v dalším profesním rozvoji.

Na semináři se účastníci ve dvojicích nebo v malé skupině aktivně zapojovali do řešení a plnění různých úkolů, přičemž  se očekává sdílení a šíření výukových aktivit a dovedností s jejími kolegy. Další semináře, které se v uvedené oblasti uskuteční, už budou vést právě nynější účastníci, mezi kterými byli učitelé anglického, německého, francouzského a španělského jazyka.

Seminář ICT-REV: Využití digitálních technologií ve výuce cizích jazyků vznikl ze společné iniciativy ECML a Rady Evropy Training and Consultancy for member states a podpořilo jej také Zastoupení Evropské komise v Praze a Dům zahraniční spolupráce.

Odkaz na další informace o semináři ZDE a o ECML ZDE. O akci již ministerstvo informovalo zde.

Zdroj: http://www.msmt.cz/vyuziti-digitalnich-technologii-ve-vyuce-cizich-jazyku