Výukové balíčky k programování pro žáky ZŠ (pro offline i online)

Vydáno: 2 minuty čtení

Tým DigiKoalice pro vás připravil výukové balíčky pro žáky ZŠ, se kterými můžete své žáky pozvat do říše programování. Jednoduše si vyberete výukový materiál vhodný pro věk vašich dětí, balíček stáhnete (níže na stránce), prostudujete si přehlednou metodiku a můžete se pustit do výuky, která vaše žáky nadchne. Materiálem provází robot Kódík, skejťák Koudy a slečna Viky Koudelková.

 • Pracovní list pro 1.-3. ročník ZŠ
  • V pracovním listu pro 1.-3. ročník se dětí ujme robot Kódík. Ten jim představí geometrické tvary, čtvercovou síť a šipkový zápis. Pracovní list nabízí i gradované úlohy pro žáky se zkušenostmi, rozvíjí komunikační dovednosti a práci v týmu. Žáci se pomocí tří hodinového projektu dostanou i mimo stěny třídy. Pracovní list slouží jako propedeutika k práci s beeboty či bluebooty.
 • Pracovní list pro 4.-6. ročník ZŠ
  • Průvodcem pracovního listu určeného 4.-6. třídám je Koudy. Metodika pracuje s přímkou postojů, šiframi ve čtvercové síti a s programovacím jazykem, který si žáci sami vymyslí. S minimálními pomůckami se žáci dostanou ven, kde mohou zapojit fantazii a kreativitu při skupinové práci. Navázat lze programováním s aplikací lightbot.
 • Pracovní list pro 7.-9. ročník ZŠ
  • Viky Koudelková představí nejstarším žákům 7.-9. třídy barevný svět kódů. Pracovní list připravuje žáky na práci s ozoboty. Pokud ale tyto malé roboty nemáte, nevadí, zvládnete to i bez nich. V metodice se propojuje skupinová práce s angličtinou, trénuje se zde paměť a nechybí ani šifra.
 • Verze pracovních listů pro distanční výuku
  • Online pracovní listy jsou určeny pro distanční výuku. Lekce jsou koncipovány tak, aby je žáci zvládli sami nebo jen s malou podporou pedagoga či rodiče. Vhodná je zpětná diskuze o tom, co se žákům dařilo, s čím měli problémy, a co by potřebovali vysvětlit. Pracovní listy jsou opět rozděleny podle věku žáků, nechybí ani naši tři průvodci robot Kódík, skejťák Koudy a slečna Viky Koudelková.

Zapojte se do CodeWeek na https://codeweek.eu/schools.

Pro aktuální informace ohledně CodeWeek a další užitečný obsah pro rozvoj informatického myšlení sledujte facebookovou stránku Codeweek.cz (https://www.facebook.com/codeweekcz/).

V případě dotazů neváhejte kontaktovat codeweek@npi.cz.

Řízení školy online

Zdroj: https://digikoalice.cz/vyukove-balicky-k-programovani-pro-zaky-zs-pro-offline-i-online/