Výuková metoda Cyril Mooney pomáhá zvládat výuku i v přeplněných třídách

Vydáno: 6 minut čtení

Český vzdělávací systém trápí hned několik zátěží. Třídy ve školách jsou přeplněné a učitelé postrádají intenzivnější metodickou podporu. Školy trpí nedostatkem pedagogických pracovníků. Ti se navíc potýkají s důsledky inkluzivní novely, nízkou motivací žáků a vlastní přetíženou kapacitou. Od roku 2015 funguje už i v Česku výuková metoda hodnotového vzdělávání Cyril Mooney, která může většinu těchto potíží odbourat či minimalizovat. Některé školy již metodu vyzkoušely v praxi. Reakce jak učitelů, tak i dětí a rodičů na nový přístup k výuce jsou převážně pozitivní. K metodě mají učitelé k dispozici sérii učebnic My jsme svět. 

Zátěže českého školství

Velkou změnu v českém sytému školství přinesla inkluzivní novela, která vešla do praxe před více jak rokem. Výsledky průzkumu „Rok poté“, který realizovala výzkumná agentura Nielsen Admosphere pro Nadaci OSF, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství a Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání, mimo jiné dokládají, že po prvním roce praxe s inkluzí se ředitelé běžných základních škol nadále potýkají s nedostatkem asistentů pedagoga nebo speciálních pedagogů. Problém spočívá v hledání kvalifikovaných zaměstnanců. Na pozice asistentů pedagoga se daří zajistit zaměstnance 42 % ředitelů a 26 % ředitelů považuje jejich hledání za problematické. Hlavní problém vidí učitelé především ve velkém počtu žáků ve třídách. 66 % z nich jej označilo za překážku nebo významnou překážku. 78 % učitelů a 80 % ředitelů pak postrádá intenzivnější metodickou podporu od školských poradenských zařízení. Tyto stěžejní problémy může pomoci řešit právě metoda hodnotového vzdělávání Cyril Mooney.

Metoda hodnotového vzdělávání Cyril Mooney

Řízení školy onlineMetoda hodnotového vzdělávání nazvaná po své autorce, řádové sestře Cyril Mooney PhD., je dnes již několik let využívána také v Česku. Sestra Cyril ve svých 20 letech odjela z rodného Irska do indické Kalkaty, kde se stala ředitelkou elitní dívčí školy Loreto Sealdah. Vědoma si extrémní chudoby za branami školy, otevřela dveře ke vzdělání všem dětem bez rozdílu sociální vrstvy, náboženství či handicapu. Během 35 let praxe vytvořila systém spolupráce s pedagogy, dětmi a rodiči tak, aby reflektoval každodenní nutnost řešit často náročné výchovné situace. Její metoda se ukázala být velmi přínosná pro osobnostně sociální i akademický rozvoj dětí a také pro evropský model práce s dětmi. Za své přínosy v oblasti vzdělávání získala Cyril Mooney mnoho mezinárodních ocenění. Celosvětově uznávaná metoda pomáhá lépe zvládat výuku dětem, učitelům i rodičům také v Česku.

Metoda hodnotového vzdělávání Cyril Mooney doplňuje dosavadní didaktické přístupy, nabízí inspiraci a zcela praktické návody. Smyslem metody je, aby žáci a studenti nalezli vlastní motivaci ke zlepšování svých akademických výsledků, k rozvoji spolupráce namísto soutěže a k vytváření vlastního systému hodnot a zdravých vztahů. Pomocí této metody učitelé mohou nalézt způsob, jak měnit atmosféru ve třídě a jak přenést hlavní část práce na žáky samotné tak, aby je bavila. V konečném důsledku tak učitelé mohou najít také klíč ke zvládnutí inkluzivního prostředí.

Reakce učitelů, dětí i rodičů

Škola Cyril Mooney monitoruje reakce učitelů i ředitelů škol, jež metodu aplikují ve své praxi. Jejich zkušenosti ji hodnotí velmi pozitivně. Obecně z reakcí plyne, že učitelé ve třídách pozorují především rapidní zlepšení komunikace žáků mezi sebou i žáků s učiteli, zlepšení vztahů a spolupráce v kolektivu, a to na partnerské bázi, rodí se schopnost i ochota k diskusi, vzniká prostor k vyjádření se pro všechny, a to včetně dětí, které se ve skupině vrstevníků obvykle projevují spíše submisivně. Metodu i učebnice hodnotí velmi pozitivně také samotné děti a jejich rodiče. Považují ji za přínosnou. Děti hodnotová výuka baví a naplňuje je. Učitelka z MŠ a ZŠ Křešice hodnotí metodu takto: „Hodiny hodnotového vzdělávání beru jako sondu do vlastního nitra jak dětí tak sebe. Cennou zkušeností a zároveň radostným zjištěním je pro mne zejména to, že témata obsažená v jednotlivých kapitolách dětem nejsou cizí. Děti nemají problém mluvit otevřeně o svých citech, pocitech a náladách, navzájem si sdělují své názory a postřehy a učí se naslouchat druhým s respektem. Učíme se jeden od druhého a jde to plynule a přirozeně.“

Zakladatelka Školy Cyril Mooney v ČR Linda Jandejsková dodává: „Jsem přesvědčena o tom, že děti jsou samy sobě těmi největšími experty a dokáží se vzájemně posouvat a být si skvělou oporou, když před sebou mají vyspělého a vnitřně motivovaného učitele, kterému důvěřují a respektují jej. Často se snažíme nesmyslně oddělovat školu od skutečného života "tam venku".  Ale právě ve škole je ta nejlepší příležitost zkoumat vlastní systém hodnot, naučit se vytvářet si zdravé vztahy a  dívat se na chybu jako na pozitivní impuls, zajímavost a báječnou příležitost nabrat vítr a překonávat sama sebe.“

Aplikování metody do praxe zprostředkovává učitelům Škola Cyril Mooney pomocí pravidelně organizovaných kurzů, které jsou akreditované MŠMT a systematickou podporou. Vedle kurzů pořádá škola také jednodenní semináře pro učitele v období přípravného týdne v srpnu nebo na vyžádání. Učitelé, lektoři a speciální pedagogové mají navíc od října 2017 k dispozici první pětici učebnic a pracovních sešitů ze série My jsme svět. Tato série, určená pro skupinovou práci dětí na základních a středních školách, je uceleným souborem odborně, metodicky, pestře a nápaditě zpracovaných lidských témat, která zatím nemá v českém prostředí obdoby. Jeden z žáků hodnotí materiály takto: „Učebnice mi pomohla porozumět ostatním a také jsem zjistil, kteří lidé jsou pro mě důležití. Naučil jsem se brát lidská rozhodnutí vážně.“ Publikování druhé pětice učebnic a zároveň souboru autorských skladeb na některá z témat složených na míru současnými českými hudebníky, je plánována na konec října. Učitelé, lektoři a speciální pedagogové tak budou moci využívat již kompletní desetidílnou sérii učebnic My jsme svět.

 

Zdroj: Tisková zpráva Cyril Mooney ze dne 22.6.2018