Výuková aplikace pro školy: výsledek spolupráce Univerzity Karlovy s úspěšným českým startupem

Vydáno: 3 minuty čtení

Univerzita Karlova dnes představila výsledek spolupráce s úspěšným českým startupem – společností Corinth. Výsledkem je mezinárodně oceněná výuková aplikace v oblasti přírodních věd pro žáky a studenty základních a středních škol Corinth Classroom.

Corinth Classroom je interaktivní 3D pomůcka pro školy. Učitelé a žáci si díky ní mohou detailně prohlédnout a „osahat“ části lidského těla ve 3D, stejně jako stavbu rostlin, geometrické struktury či atomy a molekuly. Interaktivní modely mohou používat ve svých prezentacích nebo je vytisknout na 3D tiskárně. Školy na ní oceňují její snadné používání, stejně jako fakt, že usnadňuje výuku v tématech náročných na výklad a představivost studentů.

Podle slov rektora UK, profesora Tomáše Zimy, se Univerzita Karlova snaží prostřednictvím svého Centra pro přenos poznatků a technologií zintenzivnit převádění svých vědeckých poznatků a kapacit svých vědeckých pracovníků do praxe. „Touto spoluprací začala univerzita naplňovat pro sebe nejpřirozenější formu přenosu poznatků, kterou je rozvoj a zavádění inovací v oblasti vzdělávání“, řekl ve svém vystoupení prof. Zima.

Náměstek ministra školství pro vysoké školy a výzkum, prof. Jaromír Veber navázal na úvodní sdělení rektora UK a uvedl,  že „počet počítačů a tabletů sám o sobě problém nevyřeší, podstatný je kvalitní obsah a jsem proto rád, že české školství ve výrobě digitálního obsahu nejenže nepokulhává, ale Univerzita Karlova a společnost Corinth patří zcela prokazatelně ke světové špičce“.

Význam vizuální edukace, do jejíž oblasti se Corinth classroom řadí, stoupá s tím, jak do škol nastupuje generace dětí, pro kterou je práce s elektronickými médii zcela přirozená. Proděkan pedagogické fakulty UK prof. Michal Nedělka proto zdůraznil, že „prioritou pro pedagogickou fakultu je připravit učitele tak, aby mohli ve výuce využívat vše co moderní zobrazovací aplikace nabízejí“.

Společnost Corinth patří mezi nejúspěšnější české startupy. Společností Microsoft byla jako jediná na světě  opakovaně vyhlášena partnerem roku pro vzdělávání a její výuková aplikace se dočkala prestižního ocenění od americké The Software and Information Industry Association. Marketingový ředitel společnosti Corinth Martin Bukáček uvedl: „Pro naši firmu je nezbytné vzhledem k odbornému rozsahu našich pomůcek spolupracovat s renomovanou autoritou na poli výzkumu a vzdělávání. Univerzita Karlova se v rámci naší spolupráce ocitla ve společnosti Stanfordské univerzity, jejíž experti se též podíleli na vývoji naší pomůcky“.

Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů
Univerzita Karlova v Praze
tel: +420 224 491 248
e-mail:
pr@cuni.cz