Výuka: Prezenčně, distančně nebo hybridně

Vydáno: 3 minuty čtení

Jakou variantu a kdy zvolit? 

Je nařízena karanténa u více než 50 % žáků jedné třídy? 

Ne

 • pokračuje běžná výuka, děti chodí do školy, ty, co mají karanténu, jsou doma, jako kdyby byli nemocní, škole doporučujeme, aby poskytovala tzv. "studijní oporu na dálku";
 • dětem, které chybí, se do třídnice píše absence, rodiče omlouvají dle školního řádu, absence se započítává;

Ano

 • děti, které nejsou v karanténě, mají právo na prezenční výuku;
 • děti v karanténě mají povinnou distanční výuku;
 • do třídnice se vyznačí, které děti jsou v karanténě na distanční výuce, absence se eviduje (kdyby hořelo, aby je ve škole nikdo nehledal), ale nezapočítává se do zameškaných hodin, protože se dítě vzdělává;
 • pokud dítěti v karanténě není dobře, rodič ho může standardně omluvit z distanční výuky - pak se absence začne započítávat;
 • pokud dítě nemá karanténu, ale přesto zůstane doma, v třídnici bude mít absenci, kterou rodič řádně musí omluvit - a to i když se z domova připojuje on-line; 

Celou školu zavře svým rozhodnutím "hygiena"

 • na distanční výuku přechází povinně celá škola, žáci v karanténě, nemocní i žáci zdraví, bez omezení;
 • vše se eviduje v třídnici, pokud se žáci distančně vzdělávají, absence se nezapočítává. Pokud se distančky neúčastní a neplní zadané úkoly, zapíše se absence a rodiče musí "omluvit";

Dobrovolný přechod na distanční výuku

 • distanční výuku aktivuje pouze (!) krizové nebo mimořádné opatření či karanténa - a vztahuje se jen na dotčené děti (184a školského zákonä "Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách")
 • distanční výuka nemusí být pouze online výuka! Distanční výuku škola organizuje s ohledem na možnosti žáků a také možnosti školy, organizační, personální...
 • pokud se dítě "dobrovolně" vzdělává z domova, i když nemusí, plní své úkoly, doporučujeme, i když má v třídnici absenci, nezapočítávat nepřítomnost při výpočtu minimálního počtu hodin pro klasifikaci, pokud má škola toto minimum v klasifikačním řádu stanoveno, neboť žák se hodin "účastní"

Tipy, jak na hybridní výuky

Zdroj: https://www.facebook.com/stredniclanekhttps://www.edu.cz/methodology/metodika-pro-vzdelavani-distancnim-zpusobem/