Vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2016 (Programy státní popory práce s dětmi a mládeží za rok 2016)

Vydáno: 1 minuta čtení

Vyúčtování dotací za rok 2016 je možné vkládat od 1. 12. 2016 do elektronického informačního systému pro mládež ISPROM na adrese http://isprom.msmt.cz/

Instrukce k vyúčtování neinvestičních dotací za rok 2016: Instrukce k vyúčtování za rok 2016.docx

K vyúčtování použijte tyto formuláře:

Organizace podpořené v Programu č. 1 mohou pro zpracování vyúčtování použít formulář ve struktuře po aktivitách, ve které předkládaly upravený rozpočet.

Vyúčtování musí být zasláno v listinné podobě nejpozději do 31. 1. 2017 (rozhodující je razítko pošty) na adresu: odbor pro mládež, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.

V případě dotazů k vyúčtování kontaktujte prosím Ing. Karolínu Drobilovou na e-mailové adrese karolina.drobilova@msmt.cz:, tel.: 234 811 119.

Zdroj: http://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-poskytnutych-dotaci-za-rok-2016-programy-statni?lang=1&ref=m&source=email