Vyúčtování neinvestiční dotace za rok 2022

Vydáno: 1 minuta čtení

(Výzva na podporu volnočasových pohybových aktivit)

Vyúčtování poskytnuté dotace předloží příjemce dotace odboru základního vzdělávání a mládeže / odd. rozvoje dětí a mládeže MŠMT na oficiálních formulářích MŠMT v termínu do 15. 2. 2023.

Náležitosti vyúčtování

Vyúčtování musí obsahovat všechny povinné dokumenty vyúčtování:

  1. Vyúčtování dotace za rok 2022 (formulář ve formátu xls)
  2. Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem (formulář ve formátu xls)
  3. Účetní sestava jednotlivých dokladů hrazených z dotace (ze sestavy musí být zřejmá výše jednotlivých druhů nákladů, na jejichž úhradu byla dotace čerpána)
  4. Avízo o vratce (v případě vrácení dotace/části dotace na účet MŠMT)

Formuláře a instrukce k vyúčtování

Vyúčtování dotace za rok 2022 vyplní organizace podle následujících instrukcí: VPA-2022-Instrukce k vyúčtování.pdf

K vyúčtování použijte tyto formuláře: Vyúčtování dotace a finanční vypořádání - VPA 2022.xlsx

Avízo o vratce.docx

Zdroj: https://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-neinvesticni-dotace-vyzva-na-podporu?lang=1&ref=m&source=email