Vysvědčení je „známkou“ spolupráce mezi rodiči, dětmi a učiteli

Vydáno: 5 minut čtení

S koncem školního roku se zvyšuje počet hovorů, kdy se děti na Linku bezpečí obracejí ze strachu z vysvědčení a reakce rodičů. Nutné je však pátrat po příčinách špatných známek a vysvědčení brát jako výsledek nejen dítěte, ale i rodiče a učitele.

Období blížícího se vysvědčení bývá pro mnohé děti obdobím stresu. Za posledních deset let pomohla Linka bezpečí s tématem vysvědčení 900 dětem. Kvůli strachu z reakce rodičů na známky na konci i během školního roku zavolalo na Linku bezpečí od roku 2006 více než 8000 dětí. ,,Někdy jde o obavy, které se reálně nezakládají na špatných zkušenostech z minula. V naší praxi se ale objevují také smutné příběhy, kdy má dítě opakovanou zkušenost s tělesným nebo psychickým týráním kvůli školním výsledkům,“ říká vedoucí Linky bezpečí Peter Porubský.

Než dítě potrestat či pokárat je podle odborníků třeba se nejprve zamyslet, co za špatnými známkami stojí. V mnoha případech se nejedná pouze o to, že předmět dítěti nejde nebo není dostatečně chytré. ,,Špatné známky mohou být indikátorem toho, že ve školním nebo domácím prostředí není něco v pořádku. Rodiče by se měli spíše zajímat o příčiny zhoršených známek, které mohou poukazovat na špatné vztahy ve třídě, šikanu, na speciální vzdělávací potřeby dětí nebo změněnou situaci v rodině,“ vysvětluje Peter Porubský.

Důležité je být aktivně zapojený do školního života dítěte po dobu celého školního roku a nezjistit, že se dítě potýká s problémy až ve chvíli, kdy přinese domů vysvědčení. ,,Pokud se rodiče aktivně účastní školního života, postoj dětí ke škole je pozitivnější než když rodiče spolupráci se školou odmítají či se dokonce staví proti ní,“ říká vedoucí Rodičovské linky Kateřina Schmidová.

Nezbytná je i spolupráce s učiteli a k fungování vztahů mezi rodiči, dětmi a učiteli by měly přispět školy vytvořením vhodných podmínek. ,,Důležitá je osobnost a přístup učitele, který by měl být hlavním iniciátorem při vytváření a udržování partnerských vztahů s rodinami dětí. Za velmi účinné považuji společné sdílení poznatků o potřebách dítěte, práci na jeho individuálním plánu rozvoje a řešení problémů vzniklých na půdě školy,“ dodává Kateřina Schmidová.

Období vysvědčení může být stresující i pro rodiče. Ti se na Rodičovskou linku obracejí nejen kvůli špatnému prospěchu dítěte, ale i s dalšími problémy, které vyplouvají na povrch na konci školního roku. ,,Jedná se o témata týkající se vztahu dětí s učiteli, šikany, kyberšikany či záškoláctví. Nelze opominout ani problémy v rodinné komunikaci či s předrozvodovým a porozvodovým uspořádáním péče o děti, např. v případech prázdninového provozu,“ vyjmenovává Kateřina Schmidová.

Linka bezpečí a Rodičovská linka rodičům doporučuje

  • Sledujte vývoj školního prospěchu dítěte v průběhu celého roku.
  • Při reakci na vysvědčení se spíše soustřeďte nejdříve na pochvalu za to, co se dítěti podařilo, až pak na případný neúspěch.
  • Zvažte, zda vaše nároky na dítě odpovídají jeho schopnostem, zda nemáte větší ambice na školní úspěšnost svého dítěte, než jsou jeho dispozice nebo aktuální možnosti.
  • Hledejte s dítětem příčinu neúspěchu - zjistěte, zda nepotřebuje v učení nějakou pomoc, a společně si naplánujte kroky na příští pololetí.
  • Pokud děti čekají opravné zkoušky, dopřejte jim možnost si část prázdnin odpočinout. Poté se s nimi domluvte jak bude jejich příprava na zkoušky vypadat.
  • Mluvte s dítětem jako s partnerem, buďte otevření diskuzi – nechte prostor pro vyjádření vlastních názorů, přání, zájmů a potřeb.
  • Nabídněte pomoc s úkoly. V případě, že hádky při přípravě do školy jsou na denním pořádku, je vhodné domluvit dítěti doučování.
  • Pokud má dítě opakované problémy s učením, je dobré oslovit odborníka z pedagogicko-psychologické poradny, který může nabídnout jak psychologické vyšetření, tak spolupráci při řešení různých druhů poruch učení.

Kde hledat pomoc

  • DĚTI se mohou se svými problémy obrátit na Linku bezpečí. Telefonní číslo 116 111 funguje nonstop a bezplatně. Kromě čísla je k dispozici i E-mailová poradna na pomoc@linkabezpeci.cz nebo online Chat na adrese http://chat.linkabezpeci.cz.
  • RODIČE mohou využít služeb Rodičovské linky na tel. čísle 840 111 234 (1,60 Kč/min. z O2, 4,80 Kč/min z T - mobile a 5,59 Kč/min z Vodafone) a 606 021 021 (O2 operátor), na kterou se lze obracet: pondělí až čtvrtek: 13–19 hod. a pátek: 9–15 hod. Nebo mohou požádat o pomoc prostřednictvím E-mailové poradny pomoc@rodicovskalinka.cz.