Výstražná jednodenní stávka 27. listopadu 2023

Vydáno: 1 minuta čtení

 Z důvodu rozpočtových škrtů v kapitole školství

Co stávkující školy požadují?

  • nesnižovat platy nepedagogických pracovníků a jejich tabulkové platy zvednout alespoň na úroveň minimální mzdy;
  • nastavit finanční ohodnocení a pracovní podmínky školních psychologů, sociálních a speciálních pedagogů na stejnou úroveň, jako mají učitelé;
  • snížení tzv. PHmax nanejvýše o 5 % (u ZŠ i SŠ);
  • transparentní diskuzi o návrhu tzv. parametrizace asistentů pedagoga (plánované od ledna 2025) včetně poskytnutí možnosti propočítat si vlastní situaci dle aktuálně projednávané varianty;
  • návrat k vládou schválené Strategii vzdělávací politiky 2030 + a otevření nadstranické diskuze o jejím dodržování coby základního dokumentu určujícího směřování českého školství; 
  • zabránění nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy.

Zdroj: ČMOS PŠ, Tisková zpráva Učitelské platformy ze dne 27. 11. 2023