Vysoké školy získají na modernizaci více než 3 miliardy z EU

Vydáno: 2 minuty čtení

Více než 3,1 miliardy korun získají vysoké školy z evropských dotací na modernizaci vybavení a zlepšení studijního prostředí. Finanční podporu jim poskytne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Dotaci získá 38 projektů 35 vysokých škol z celé ČR.

Výzva Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ je zaměřena na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách a modernizaci učeben a jejich vybavení. Peníze budou sloužit k doplňkové investiční podpoře již dříve schválených projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, případně mít návaznost na obdobné projekty z minulého programového období.

„Vysoké školy se často potýkají s problémem nesouladu mezi požadavky na odborné znalosti a dovednosti absolventů a vybaveností studijního prostředí, v němž mají tyto kompetence získávat. Potřebují držet krok s nejnovějšími trendy moderní výuky, je proto nezbytné, aby měly také odpovídající prostory, vybavení či pomůcky,“ říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT.

Jednou z podpořených vysokých škol je Univerzita Karlova, která hodlá získané peníze investovat nejen do obnovy vybavení či vylepšení studijního prostředí na svých fakultách v Praze, ale chce je použít také na pořízení nových přístrojů a techniky pro své mimopražské fakulty. Například lékařská fakulta v Hradci Králové by měla za evropské dotace získat výukové simulátory, modely a trenažéry.

Další vysoké školy získají podporu například na pořízení informačních zdrojů pro výuku, nákup IT technologií, vybavení jazykových učeben či pořízení nové AV techniky. Výsledkem by měla být profesionalizace a modernizace celého vzdělávacího procesu, větší možnost navázání spolupráce s aplikační sférou a lepší uplatnitelnost studentů v praxi díky zapojení inovativních technologií do výuky.

Více informací o této výzvě naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vysoke-skoly-ziskaji-na-modernizaci-vice-nez-3-miliardy-z