Výsledky průzkumu: 14 dní do odevzdání přihlášek. Jsou deváťáci rozhodnuti? 

Vydáno: 4 minuty čtení

Než zazvoní ve spolupráci se základními školami z celé České republiky provedlo zkraje února průzkum mezi 2944 respondenty z řad deváťáků, kterým za 14 dní uplyne lhůta pro odevzdání přihlášek.  Dozvěděli jsme se tak, zdali jsou již pevně rozhodnutí o volbě střední školy, jak vnímají působení škol na Facebooku nebo na čí radu nejvíce dají při rozhodování o přihláškách.

Hlavní zjištění průzkumu

 • Řízení školy onlineTeprve 48 % dotázaných deváťáků bylo na začátku února již plně rozhodnuto o tom, kam si podá přihlášku. Oproti září přibylo také těch, kteří již mají obecnou představu o své budoucí škole.  Nerozhodnost je signálem pro to, že udržet jejich zájem o studium i po podání přihlášky by mělo být prvořadým zájmem škol.
   
 • 73 % deváťáků se rozhoduje mezi dvěma školami a více, pouze 26 % dotázaných pak má v plánu podat přihlášku pouze na jednu školu. Odevzdanou přihlášku nelze brát za konečné rozhodnutí, ve většině případů znamená pouze poloviční šanci na usednutí žáka do lavice.
   
 • Deváťáci si v 65 % případů chtějí podat přihlášky pouze na maturitní obory, v 22 % pouze na obory učební a 10 % deváťáků plánuje podat jednu přihlášku na maturitní a jednu na učební obor. Vzhledem k tomu, že učební obory jsou často považovány za tzv. záchranné kruhy, může nastat situace, ve které učební obory sice dostanou dostačující počet přihlášek, zápisové lístky jim však již přijít nemusí.
   
 • Téměř 60 % dotazovaných deváťáků se nepokusilo zjistit, zda má škola, na kterou mají v úmyslu podat přihlášku, stránku nebo skupinu pro prváky na Facebooku. Deváťáci nejsou ochotní ze své vlastní iniciativy vyhledávat informace. Pokud chtějí být školy úspěšné, musí být směrem k uchazečům výrazně proaktivní.
   
 • Alespoň jeden den otevřených dveří letos navštívilo 83 % dotazovaných deváťáků.  Dny otevřených dveří jsou pro střední školy také jednou z největších příležitostí, jak navázat kontakt se zájemci o studium, který vydrží nejen do přihlášky, ale i podání zápisového lístku a usednutí žáků do lavic.
   
 • O e-mailovou adresu bylo na dnech otevřených dveří požádáno pouze 34 % dotázaných, o telefonní číslo si pak školy řekly dle respondentů dokonce jen v 23 % případů. Získání kontaktu je jedním z pilířů pro udržení zájmu váhavých uchazečů, nečinnost v tomto ohledu je promarněnou šancí.
   
 • Více než 60 % dotazovaných, kteří škole na DOD sdělili své kontaktní informace, nebylo následně žádným způsobem kontaktováno. Přestože si školy dají práci se sběrem kontaktů, nezúročí své snažení ve follow-up aktivitách.
   

Deváťáci se o podání přihlášek v 53 % případů rozhodují sami, z blízkých osob má největší vliv na rozhodování matka. Výchovní či kariéroví poradci jsou rozhodující osobou při volbě školy pouze u 4 % dotazovaných deváťáků.

Za 14 dní si žáci devátých tříd podají přihlášku na svou budoucí střední školu. Náborový proces tím však ani zdaleka nekončí. 49 % všech škol končí s marketingovými aktivitami ještě před uzávěrkou přihlášek. Přichází tím o studenty, které už jednou pracně oslovily. Neudělejte stejnou chybu. 

Přijďte na školení Přihláška je teprve začátek. Ihned po podání přihlášek Vám ukážeme, jak z přihlášených žáků získat co nejvíce zápisových lístků a přivést je v září do Vašich lavic. Školení pořádáme v těchto místech a termínech:
 

Ostrava  

6. 3.

09:30

Brno

7. 3.

09:30

Praha

8. 3.

09:30

Plzeň

9. 3.

09:30

 

Více o obsahu školení a ukázkové slidy najdete zde.

V rámci školení se budeme věnovat těmto tématům

 • Rozpor mezi chováním škol a uchazečů. Přihláška je často jen počátkem soutěžení mezi školami a k usednutí žáka do lavice je ještě kus cesty – proč tomu tak je a proces v „hlavě uchazeče“.
 • Povinné minimum od přihlášky po usednutí ve školních lavicích. Ukážeme Vám, co nesmíte za žádných okolností v komunikaci opomenout.
 • Nástroje a praktické ukázky jak dotáhnout proces přihlášení do úspěšného konce
 • Práce a aktivní zapojení nových žáků, sběr dat, SMSky, emailový marketing, direct call a vybrané prvky internetového marketingu.

Pokud Vám termíny veřejných školení nevyhovují, napište nám na kosikova@nezzazvoni.cz. Než zazvoní je to proto, aby Vám pomohlo. Vyžádejte si od nás konzultaci, radu, pracujte koncepčně. Marketing Vás naučíme, s jednotlivými aspekty poradíme a řešení včas připravíme. Ozvěte se včas. 


Podívejte se, co Vám kromě školení můžeme nabídnout.

Od roku 2011 jsme proškolili a pomohli 685 pracovníkům ze 249 základních škol.

S přátelským pozdravem,

za tým Než zazvoní,

Bc. Aneta Košíková

tel. +420 733 778 256
kosikova@nezzazvoni.cz