Výsledky Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2017 - Programy Č. 3 A 4

Vydáno: 3 minuty čtení

MŠMT schválilo rozdělení státních dotací v Programech č. 3 a 4 vyhlášených v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2017.

Řízení školyPro tyto dva programy MŠMT vyčlenilo částku 22.290.000 Kč. Podpořeno bude celkem 89 projektů nestátních neziskových organizací (NNO), z toho 17 v Programu pro NNO s pobočnými spolky (č. 3) a 72 v Programu pro NNO bez pobočných spolků (č. 4).

Výsledky_Program3_2017.pdf
Výsledky_Program4_2017.pdf

Informace pro úspěšné žadatele:

Všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace pro rok 2017 s rozpočtem sníženým oproti požadavku o více než 10 %, žádáme, aby přepracovaly podrobný rozpočet projektu s využitím níže připojeného formuláře. Přepracovaný rozpočet musí být v souladu s poskytnutými finančními prostředky (tzn. součet položek v upraveném rozpočtu dle přidělené dotace musí odpovídat schválené dotaci pro rok 2017). Zároveň musí být zachováno členění nákladů požadované dotace tak, jak bylo v předloženém projektu. V žádném případě nelze provádět změny ve schváleném členění položek ONIV (ostatní neinvestiční výdaje) a osobní náklady.

Pokud dojde u NNO vzhledem ke krácení rozpočtu ke změnám ve věcném plnění projektů (např. omezení některých aktivit), popište tyto změny v další příloze.

Úpravy rozpočtu, případně přílohy k věcnému plnění projektu, zašlete prosím e-mailem na adresu:dotace.mladez@msmt.cz nejpozději do 24. února 2017. Zašlete je, prosíme, ve dvou souborech, v excelové tabulce (formát xls) a zároveň naskenované s podpisem statutárního zástupce (formát pdf). Přepracovaný rozpočet nezasílejte poštou.  

Formulář pro upravený rozpočet 2017: Upravený_rozpočet_2017.xlsx

V případě, že žadatel nezašle upravený rozpočet ve stanoveném termínu, může organizaci zaniknout nárok na poskytnutí státní dotace.

 

Informace pro neúspěšné žadatele:

Pokud jste v letošním roce ve výběrovém řízení neuspěli, je další možnost financovat činnost vaší organizace v rámci výzev, které budou vyhlašované jednotlivými kraji. MŠMT v roce 2017 podporuje všechny kraje ČR v rámci dotačního programu „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“. Jednotlivé krajské výzvy na podporu volnočasových aktivit v NNO budou zveřejňovány postupně v prvních měsících roku 2017 a my o nich budeme na webu MŠMT informovat, v sekci Finanční podpora/Podpora na krajské úrovni.