Vyšel pátý SRPácký newsletter

Vydáno: 3 minuty čtení

V pořadí už pátý newsletter vydal v minulých dnech systémový projekt Strategické řízení a   plánování ve školách a v územích (SRP) financovaný v rámci OP VVV. Jubilejní číslo nabízí řadu zajímavých a užitečných článků. Za hlavní téma čtvrtletníku autoři vybrali text o projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který stejně jako SRP realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Nechybí rozhovor o specifikách akčního plánování v druhém největším městě ČR. Poskytla jej vedoucí pedagogicko-organizačního oddělení odboru školství brněnského magistrátu Marie Klusoňová. 

Newsletter projektu SRP přináší jako hlavní téma důležité novinky k projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), který začal v dubnu realizovat NIDV. Krajská centra podpory fungující v projektu SRP doplní od září pracovníci projektu APIV B, kteří nabídnou školám podporu v oblasti inkluze. „V každém kraji vznikne síť vybraných škol, které získají nejen metodickou podporu, ale i nabídku pomoci s nastavením poradenských služeb a možnost konzultací s odbornými poradci. Budou se konat kurzy dalšího vzdělávání a vznikne také interaktivní mobilní databáze společného vzdělávání,“ přiblížil nejdůležitější aktivity hlavní manažer projektu Tomáš Machalík.

Největší MAP v ČR, jeho specifika a minulé i budoucí činnosti. Tak by se dala do jedné věty shrnout náplň rozhovoru, který PR pracovníkům projektu SRP poskytla vedoucí pedagogicko-organizačního oddělení Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna Marie Klusoňová. Mezi četnými aktivitami MAP v Brně lze vyzdvihnout koordinátory práce s rodinou. Ti začali od září působit na 26 brněnských školách v rámci dalšího projektu OP VVV. Jeho cílem je zvýšit dostupnost, kvalitu a inkluzivnost předškolního vzdělávání ve městě a zapojit co největší počet dětí do předškolního vzdělávání.

SRPácký newsletter se věnoval také informacím o činnosti v krajích. Konkrétně v Moravskoslezském a Zlínském, kde se letos v červnu konalo první společné setkání tvůrců a realizátorů místních akčních plánů. Jeho cílem byla užitečná výměna zkušeností mezi důležitými aktéry vzdělávacího systému v obou krajích, kde je úroveň akčního plánování a realizace MAP rozdílná.

Na setkání zazněl příklad dobré praxe z ORP Rožnov pod Radhoštěm, kde funguje pracovní skupina na podporu financování, jejímiž členy jsou zástupci MŠ, ZŠ, SŠ, zájmových a vzdělávacích organizací, poradenských služeb, zřizovatelů a příjemců. Skupina mj. navrhuje jednotnou metodiku financování provozu škol a společný postup vedoucí k úsporám financí třeba v oblasti energie a komodit. Odborněji laděné články odlehčuje pravidelná rubrika, ve které se představují členové projektového týmu SRP. 

Newsletter si můžete stáhnout pod následujícím odkazem: http://nidv.cz/cs/download/srp/NEWSLETTER_SRP5.pdf

NIDV