Výprosa vs. Výpůjčka vs. Nájem vs. Zápůjčka

Vydáno: 3 minuty čtení

V běžném životě si ani neuvědomujeme, jak často uzavíráme smlouvy. Činíme to bezděčně, neformálně a bez zkoumání různých následků. 

Řízení školy onlineSoused za vámi přijde s prosbou, zda by mohl využívat část vašeho pozemku přiléhající k jeho parcele. Vám to nijak nevadí, tu konkrétní část k ničemu nepotřebujete, tak k tomu svolíte. On tam někdy parkuje, někdy tam má složené dřevo, jindy rozložené lehátko a opaluje se. Nic za to nechcete, ale oba víte, že kdykoli můžete souseda z pozemku vykázat, říci mu, že už tam parkovat nesmí. Neřešíte, že jste vlastně uzavřeli smlouvu, která se nazývá smlouvou o výprose. Řešit to však začnete ve chvíli, kdy ze sousedova automobilu vyteče olej a kontaminuje váš pozemek. Proto i přesto, že je výprosa tou nejjednodušší smlouvou, je dobré uzavřít ji v písemné formě a upravit v ní např. povinnost souseda uvést věc na své náklady do původního stavu.

Jsou však i situace, které též vyžadují konsensus (ujednání) mezi dvěma osobami, přesto nejde o žádnou smlouvu v právním slova smyslu. Někomu třeba pomůžete přejít silnici, svezete kamaráda z hospody domů, necháte souseda, aby si na vaší zahradě utrhl pár třešní, nebo jinému kuřákovi nabídnete cigaretu. To vše jsou případy společenské úsluhy (sousedské výpomoci), v nichž se strany nechtějí právně vázat (způsobit právní následky) a činí je většinou ze zdvořilosti, ohleduplnosti nebo morálních zásad.

Ale zpět to světa práva. Vedle výprosy totiž existují i jiné smlouvy, jejichž účelem je přenechání věci jinému, aby ji užíval. Velmi častou je smlouva o výpůjčce. Třeba když si od vás kamarád vypůjčí na týden loď, aby s ní sjížděl Berounku. Od výprosy se liší tím, že je ujednán přesný čas užití (týden, dříve můžete chtít loď vrátit jen výjimečně) a účel užití (sjíždění Berounky). Jedno je však stejné – i výpůjčka je bezplatná, kamarád vám nic za vypůjčení neplatí. Po týdnu vám musí vrátit onu loď (ne jinou, ale právě tu, kterou si vyzvedl u vás v garáži).

Velmi podobnou smlouvou (a právem asi nejvíce regulovanou) je smlouva nájemní a nakonec musím zmínit smlouvu o zápůjčce.

Celý článek a vzory souvisejících smluv >>

Zdroj: Petr Bezouška, PRK Partners, pro Vzornepravo.cz

Řízení školy online