Vyjádření MŠMT k udělení schvalovacích doložek

Vydáno: 1 minuta čtení

MŠMT udělilo v červnu a říjnu 2017 schvalovací doložky novým školním atlasům světa.

Při udělení těchto doložek rozhodovalo MŠMT v souladu s vnitřní směrnicí, podle které musí mít učebnice dva kladné doporučující recenzní posudky. Na Ministerstvo zahraničních věcí se koncem roku 2017 obrátily zastupitelské úřady Ukrajiny a Gruzie ve věci problematického zobrazení jejich území na mapách uvedených atlasů. MŠMT proto situaci prověřilo a atlasům odebralo schvalovací doložky. Aktuálně MŠMT v záležitosti uvedených učebních pomůcek komunikuje s nakladateli, aby co nejrychleji došlo k nápravě. 

Zdroj: http://www.msmt.cz/vyjadreni-msmt-k-udeleni-schvalovacich-dolozek-atlasu