Vyjádření MŠMT k navyšování platů pedagogických pracovníků

Vydáno: 3 minuty čtení

MŠMT dlouhodobě usiluje nejenom o to, aby platy pedagogů postupně rostly, ale také aby se objem tarifních a nadtarifních prostředků přiblížil poměru 80:20, který je obvyklý u obdobných profesí a umožňuje řediteli odměňovat zaměstnance dle kvality odvedené práce.

Po úpravách v předchozích letech a letošním navýšení se tomuto poměru blížíme. K tarifním platům uvádíme, že od roku 2017 vzrostly o 42 procent a není tedy pravdou,  že by nedocházelo k navýšení tarifní složky platu, ale dochází naopak k vybalancovanému navyšování tarifní složky platu o 42 procent, což činí v případě tarifní tabulky u 12 platové třídy a 7 stupně růst z 29.500 Kč na 41.940 Kč a zároveň se ve sledovaném období podařilo navýšit objem nadtarifních složek platu připadajících na jeden úvazek na dvojnásobek. Znovu konstatujeme, že programové prohlášení vlády je beze zbytku plněno a navyšování podílu nadtarifní složky platu je plně v souladu se všemi doporučeními a odbornými studiemi, jak Vysoké školy ekonomické, tak CERGE-EI v oblasti platového ohodnocení.

Cílová hodnota tarifní a nadtarifní části platu pedagogických pracovníků má být v poměru 80 na 20. Po úpravách v předchozích letech a letošním navýšení tarifních a nadtarifních složek platu se této hodnotě teprve blížíme, kdy se bude pohybovat zhruba v poměru 82 na 18. Devítiprocentní navýšení tarifu nebyl nikdy dohodnutý návrh, jednalo se pouze o materiál k úpravám v tarifní tabulce rozeslaný MPSV, tato tabulka se však řídí a vždy řídila striktně návrhem ministerstva školství.

Co se týká třídnického příplatku, tak ministerstvo se touto oblastí zabývá v souladu s plánem deklarovaným již v minulých letech a rozpočtově zajistilo prostředky na zdvojnásobení prostředků na průměrné nárokové nadtarifní složky platu u základních a středních škol z 1 500 na 3 000 Kč. Ministerstvo zároveň, jak deklarovalo na jednání školského výboru, bude usilovat o změnu nařízení vlády a navýšení intervalu pro stanovení třídnických příplatků.

Pro rok 2021 je zároveň - kromě platové oblasti a navýšení normovaných prostředků na třídnictví - zajištěno trvalé navýšení ONIV o téměř 1,4 mld. Kč, tedy o více než 60 %,na větší využití zážitkové pedagogiky (např. návštěvy muzeí, divadel či vědeckých center), dopravy na školy v přírodě nebo na navýšení částky na školní potřeby pro žáky 1. ročníku základní školy (z 200 Kč na 500 Kč). Toto opatření tak přispěje ke snížení nerovností ve vzdělávání.

Zdroj: MŠMT