Vyjádření ČMOS PŠ k žádosti PK

Vydáno: 4 minuty čtení

Na jednání Předsednictva Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (pátek 19. 10. 2018) jsme projednávali žádost spolku „Pedagogická komora“ týkající se navýšení platů o 20 % od ledna 2019.

Vážené kolegyně a kolegové,

na jednání Předsednictva Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (pátek 19. 10. 2018) jsme projednávali žádost spolku „Pedagogická komora“ týkající se navýšení platů o 20 % od ledna 2019. Vedení odborového svazu bylo pověřeno sdělit následující:

Intenzivní vyjednávání o platech pedagogických i nepedagogických pracovníků s vládou probíhala od dubna letošního roku. Jednak samostatně za školské odbory, ale i v rámci odborových svazů veřejných služeb a správy, sdružených v Českomoravské konfederaci OS. Opakovaně jsme do prázdnin letošního roku vyjednávali s ministrem školství R. Plagou, ministryní financí A. Schillerovou a premiérem A. Babišem, předložili výpočty, argumenty a srovnání o zaostávání platů v českém školství. Od původního návrhu navýšit tarify o 2 % jsme dohodli na nárůst platů pedagogů o 15 % v roce 2019, a růst platů pro nepedagogy zůstal v té době otevřený, protože do prázdnin mezi vládou a odbory nevznikla celkově shoda o růstu platů v ostatních resortech. Při těchto jednáních jsme požadovali jasný postoj vládních činitelů k doporučujícímu usnesení poslanecké sněmovny zvýšit platy již od září 2018. Setkali jsme se s různými přístupy. Ministr školství upřednostňoval v první řadě dofinancování roku 2018, kdy chyběla asi jedna miliarda na podpůrná opatření a speciální školy. (Rozhodnutím vlády v červnu toto bylo napraveno.) Podle údajů ministerstva financí státní rozpočet nebyl v prvním čtvrtletí v přebytku. Byli jsme odkázáni na výsledky ekonomiky prvního pololetí 2018. Během prázdnin proběhla dílčí jednání. Rozhodující bylo naše vyjednávání s premiérem, ministryní financí a ministrem školství 24. 8. 2018, které přineslo zásadní dohodu o hlavních nárůstech v kapitole školství státního rozpočtu na rok 2019:

+ 14 745 mil. Kč platový nárůst včetně odvodů (15 % pro pedagogy RgŠ )

+ 785 mil. Kč na dorovnání platového nárůstu pro soukromé a církevní školy

+ 796 mil. Kč na další nárůst platů (nepedagogů do 10 %) + 1 371 mil. Kč na růst výkonů v RgŠ,

+ 2 165 mil. Kč na podpůrná opatření v oblasti společného vzdělávání,

+ 1 800 mil. Kč na rozšíření provozu mateřských škol vč. překryvu 2,5 hodiny týdně

+ 700 mil. Kč na větší dělení hodin v RgŠ (PHmax)

+ 800 mil. Kč na podporu speciálního školství.

Opět jsme apelovali na doporučující usnesení sněmovny a na požadavek ČMOS PŠ jej realizovat. Ministryně financí A. Schillerová reagovala, že prostředky jsou rozděleny do všech resortů, vláda další přesuny nebude navrhovat, a dohodnuté nárůsty platů odpovídají postupnému naplňování vládního prohlášení ohledně priority školství.

K návrhu státního rozpočtu se ještě vyjádřila školská i velká tripartita, došlo k dohodě sociálních partnerů, poté ho vláda schválila a odeslala do Sněmovny. Případné změny jsou nyní v rukou poslankyň a poslanců.

Obáváme se, že dodatečný požadavek na 20% růst se může stát v Poslanecké sněmovně politickou hrou, která poškodí rámec rozpočtu, dohodnutého se sociálními partnery. Podobně je tomu u nesystémově pojatého řešení příplatků za třídnictví. Peníze na financování těchto požadavků by bylo nutno sebrat někomu jinému. Postoj typu „nám je jedno komu“, je pro nás nepřijatelný. Bezpochyby by se jednalo o miliardové částky, které však nikdo neanalyzoval, nevyčíslil.

 Řízení školy online

Nominální hodnota průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců dosáhla v celém národním hospodářství ČR celkem za 1. – 2. čtvrtletí 2018 na přepočtené počty výše 31 062 Kč. (Údaje ČSÚ.) Učitelé základních škol nyní dosahují cca 112 % průměrného platu v ČR, středních škol 114 %.

Všechny výše uvedené argumenty nelze mávnutím ruky negovat, stejně jako vyjednaný kompromis sociálních partnerů, který spolek Pedagogická komora ignoruje. Vznáší pouze „požadavek pro požadavek“. Naše kampaň Konec levných učitelů a akademiků, kterou vedeme od roku 2016, přináší výsledky, nadále trváme na stanovených cílech, byť ne každý s nimi musí zcela spokojený. Naši petiční akci „Za kvalitní podmínky ve vzdělávání“ v rámci této kampaně podpořil ve středu 17. 10. 2018 i Senát ČR.

Za vedení ČMOS PŠ

Mgr. František Dobšík předseda

 

Zdroj: Vyjádření ČMOS PŠ k žádosti PK ze dne 22. 10. 2018; https://skolskeodbory.cz