Vyhlášení rozvojového programu „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHMAX v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích na rok 2020

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ na rok 2020.

Rozvojový program „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ na rok 2020 je rozdělen do tří modulů.  

Modul A je určen pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy na zajištění návaznosti financování rozšíření doby provozu podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Modul B je určen pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy na zajištění zvýšení kvality základního vzdělávání prostřednictvím vyššího dělení žáků do menších skupin při výuce v souladu s nařízením vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů;
Modul C určen pro právnické osoby vykonávající činnost střední školy a konzervatoře na zajištění zvýšení kvality středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři prostřednictvím vyššího dělení žáků do menších skupin při výuce v souladu nařízením vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů a dofinancování nárůstu úvazků pedagogických pracovníků, které nově vznikají při tvorbě víceoborových tříd.

Školy předkládají požadavky pro zapojení do rozvojového programu příslušným krajským úřadům a v Praze Magistrátu hlavního města Prahy. Mateřské a základní školy předkládají žádosti do 15. července 2020, střední školy a konzervatoře do 15. srpna 2020.

Text vyhlášení programu včetně příloh je ke stažení zde:

OVyhlaseni rozvojoveho programu.pdf
Příloha č. 1 žádost_modul A a B.docx
Příloha č. 1 žádost_modul C.docx
Příloha č. 2 Modul A.xlsx
Příloha č. 2 Modul B.xlsx
Příloha č. 2 Modul C.xlsx
Příloha č. 3 Vyuctovani dotace - RP - pro kraj.xlsx
Příloha č. 4 Pokyny pro zpracovani zpravy.docx
Příloha č. 5 Avizo o vratce - RP - pro kraj.docx
Příloha č. 6A k vyhodnocení.xlsx
Příloha č. 6B k vyhodnocení.xlsx
Příloha č. 6C k vyhodnocení.xlsx
Příloha č. 7 formulář k vyhodnocení.docx
Příloha č. 8 formální kontrola žádostí.xlsx

 

Zdro: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-financovani-prime