Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2015 - Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro rok 2015 podle ustanovení § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozvojový program Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství.