Vyhlášení rozvojového programu a dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2017

Vydáno: 1 minuta čtení

MŠMT schválilo dne 29. března 2016 vyhlášení rozvojového a dotačního programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2017. Účelem programu je podpořit soutěže a přehlídky na úrovni okresních, krajských a ústředních kol a mezinárodních soutěží pořádaných v České republice a finančně zajistit účast žáků na mezinárodních soutěžích navazujících na předmětové soutěže a odborně tvůrčí soutěže v zájmovém vzdělávání. Program umožňuje organizátorům soutěží požádat o finanční podporu realizace ústředních kol soutěží především v přírodovědných a technických oborech. Krajské úřady předkládají projekt týkající se realizace a finančního zajištění okresních a krajských kol soutěží, jež jsou vyhlašovány podle vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.