Vyhlášení pokusného ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky

Vydáno: 2 minuty čtení

Formou komplexní absolventské práce ve středních odborných školách 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokusné ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou komplexní absolventské práce ve středních odborných školách č. j.: MSMT-10840/2021-2.

Vyhlášením dodatku č. 1 k vyhlášenému pokusnému ověřování se blíže specifikují některé části ve vyhlášeném pokusném ověřování. Dochází ke specifikaci formálních úpravy komplexní absolventské práce, způsobu přihlašování žáka k maturitní zkoušce formou komplexní absolventské práce a dále se upřesňuje hodnocení maturitní zkoušky s komplexní absolventskou prací a možnosti odstoupení od pokusného ověřování.

Pokusné ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou komplexní absolventské práce s obhajobou ve středních odborných školách

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vyhlaseni-dodatku-c-1-pokusneho-overovani-alternativni