Vyhlášení Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních

Vydáno: 1 minuta čtení

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1970 ze dne 25. 8. 2015 schválila Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních. Hlavním cílem a účelem Grantového programu je podpora realizace efektivní primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních. Zajišťovateli primární prevence mohou být jak samy školy a školská zařízení, tak organizace specializované v oblasti primární prevence rizikového chování.