Vyhlášení dotační výzvy „Na učitelích záleží“

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu „NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ“ pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021.

Cílem výzvy je podpora pedagogických pracovníků v souladu se Strategií 2030+ a s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023. 2.2 Účelem výzvy je posilování prestiže učitelského povolání a zvyšování zájmu o učitelské povolání.

Výzva se vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591.

Dotaci lze žádat na aktivitu realizující tento tematický modul: Prezentace výsledků práce pedagogických pracovníků na krajské či národní úrovni, včetně akcí soutěžního charakteru. Do prezentace/soutěže musí být přímo zapojeni účastníci akce z řad pedagogických pracovníků. Aktivity v rámci modulu musí být zaměřeny na sdílení příkladů dobré praxe, na motivaci stávajících i budoucích pedagogů, zvyšování prestiže učitelského povolání.

Termín pro přijímání žádostí je do 19. 7. 2021.

Kompletní text výzvy je zde: vyzva Na ucitelich zalezi web.pdf

Přílohy k výzvě jsou zde: výzva Na učitelích záleží přílohy web.docx

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacni-vyzvy-na-ucitelich-zalezi?lang=1&ref=m&source=email