Vyhlášení dotační výzvy „Na učitelích záleží“ pro rok 2022

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu „NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ“ pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 15. 4. 2022 do 16. 5. 2022.

Výzva se vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591.

Výzva je zaměřena na posilování prestiže učitelského povolání a zvyšování zájmu o učitelské povolání. Projektové aktivity mohou být zaměřeny například na sdílení příkladů dobré praxe, motivaci stávajících a budoucích učitelů, prezentaci výsledků práce učitelů včetně akcí soutěžního charakteru. Dále na popularizaci studia učitelství a zvyšování atraktivity učitelské přípravy. Projekty se mohou zaměřovat i na podporu zvyšování zájmu o učitelské povolání. Cílovou skupinou projektu jsou zájemci o povolání učitele a široká veřejnost.

Termín pro přijímání žádostí je do 16. 5. 2022.


Kompletní text výzvy:

Přílohy k výzvě: 

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacni-vyzvy-na-ucitelich-zalezi-2022