Vyhlášené výzvy MŠMT na podporu Adaptačních skupin a Jazykových kurzů pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 (aktualizováno 13. 5. 2022)

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy („MŠMT“) vyhlásilo dvě výzvy: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 a Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022. Výzva na jazykové kurzy bude zaměřena na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let. Adaptační skupiny bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let. Výzva byla k 13. 5. 2022 aktualizována u obou výzev o Manuály (Jazykové kurzy / Adaptační skupiny) a Přílohy (Jazykové kurzy / Adaptační skupiny) potřebné k předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání těchto výzev. Více informací viz níže.

Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 bude zaměřena na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny. Účelem výzvy bude zejména zvýšit jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka.

V rámci této výzvy bude podpořena aktivita Intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka. Cílem této aktivity bude poskytnout dětem cizincům intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka a odstranit zásadní bariéru dítěte s odlišným mateřským jazykem při dosažení školního úspěchu a podpořit úspěšné začlenění a adaptování se v kolektivu vrstevníků.

Žádosti se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz.

  • Od kdy podávat žádosti - ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí od 11. 04. 2022 v 9:00.
  • Do kdy podávat žádosti - Žádost musí být doručena ministerstvu nejpozději do 31. 05. 2022.
  • Kontaktní osoba k žádosti - Ing. Tereza Humlová vyzvy.ukrajina@msmt.cz; 234 811 246

Zdroj: https://www.edu.cz/vyhlaseny-2-vyzvy-msmt-na-podporu-adaptacnich-skupin-a-jazykovych-kurzu-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-2022/