Vychovatelky školních družin a klubů se sejdou na celostátním semináři

Vydáno: 3 minuty čtení

V prostorách Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání v pražském Hloubětíně se ve dnech 1. až 2. června 2018 bude konat 12. ročník Celostátního semináře vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů. Akci každoročně pořádá Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) ve spolupráci s Asociací vychovatelů školských zařízení (AVŠZ). Hlavním cílem dvoudenního setkání, na které se sjede 170 pedagogických pracovníků z celé republiky, je přispět ke zkvalitnění a prohloubení odborných znalostí vychovatelek ve školních družinách a klubech a vzájemná výměna zkušeností z práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase.

„Dnes už si většina ředitelů škol uvědomuje roli, kterou školní družiny při utváření celkové image a kvality školy sehrávají. Přibývá také rodičů, kteří si pro své dítě volí školu právě podle toho, zda v ní je školní družina či klub a jaké aktivity tato zařízení dětem po vyučování nabízejí. Tato skutečnost se odráží i v tom, jak se za poslední léta zásadně změnilo a mění postavení vychovatelek školních družin, jejich podpora ze strany vedení školy a uznání jejich práce ve společnosti,“ uvedla k této akci ředitelka pořádající organizace NIDV Helena Plitzová.

V zahajovacím plénu semináře vystoupí ředitel odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Michal Urban, Tomáš Pavlas z České školní inspekce, předsedkyně AVŠZ Vladislava Lukešová a náměstek NIDV Josef Rydlo.

Součástí programu celostátního setkání bude jedenáct tzv. vzdělávacích dílen, v nichž se pod vedením zkušených lektorů vychovatelky seznámí s aktuálními tématy zájmového a neformálního vzdělávání a s novými trendy výchovné práce, budou moci klást otázky týkající se legislativního rámce činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání a diskutovat o možnostech řešení problémů souvisejících s riziky spojenými s odpovědností pedagoga nebo s problematikou rizikového chování dětí a mládeže. Některé z dílen budou zaměřeny ryze prakticky a vychovatelkám poskytnou možnost poznat novinky ze světa deskových her nebo způsoby práce s hlasem podle zásad hlasové hygieny, budou věnovány zvládání agresivity dětí a mládeže či problematice integrování žáků s poruchami učení nebo chování.

V průběhu semináře budou účastníci moci zhlédnout výstavu prací žáků školních družin a klubů a nabídku dalších vystavovatelů, jejichž produkty jsou zaměřeny na děti a mládež. V závěru celostátního setkání budou nejlepší žákovské práce vybrány a oceněny.

Program

Pátek 1. června 2018

7.00 – 9.00 Prezence účastníků Ubytování, platby, instalace výstavy prací žáků ŠD, ŠK a dalších vystavovatelů z řad organizací, jejichž produkty jsou zaměřeny na děti a mládež

9.00 – 12.30 Zahájení semináře

  • Vystoupení hostů
  • Aktuální problematika ZNV
  • Nejčastěji kladené dotazy z legislativy – RNDr. Milan Macek, CSc.

12.30 – 14.00 Oběd, prohlídka výstavy

14.00 – 18.30 Vzdělávací dílny dle osobního programu účastníků 1

8.30 – 20.00 Večeře, prohlídka výstavy

20.00 – 20.30 Schůze AVŠZ o. s.

21.00 Výměna zkušeností

V průběhu celého dne lze shlédnout výstavu prací žáků ŠD, ŠK a dalších vystavovatelů z řad vydavatelství a dalších organizací, jejichž produkty jsou zaměřeny na děti a mládež.

Sobota 2. června 2018

8.00 – 12.30 Vzdělávací dílny dle osobního programu účastníků

12.45 Závěry z pracovních dílen – lektoři jednotlivých dílen Vyhodnocení vystavovaných prací žáků ŠD a ŠK, závěr akce

13.15 – 14.15 Oběd

14.15 – 15.00 Vydávání osvědčení, odjezdy účastníků

Zdroj: Tisková zpráva NIDV ze dne 28. 5. 2018