Výchova k dobrovolnictví na českých školách

Vydáno: 2 minuty čtení

Pozvánka na pracovní a přátelské setkání Výchova k dobrovolnictví na českých školách, které proběhne 15. 12. 2016 od 13 hod. na pracovišti Vzdělávacího institutu Středočeského kraje – VISK®, Pštrossova 15, Praha 1

Dobrovolnictví je činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolnictví jako společenskému fenoménu se věnují i mnohé školy, které se vědomě a cíleně snaží podporovat u dětí a žáků morální potřebu pomáhat druhému a cestou přirozených a společensky prospěšných aktivit je vedou a vychovávají k dobrovolnictví.

Z iniciativy a inspirace některých z nich vzešla i příprava tohoto setkání. Moderátorsky jej povedou dvě zkušené lektorky, které se dobrovolnictvím dlouhodobě zabývají.

Pokud jste myšlence dobrovolnictví nakloněni a chcete získat základní informace o dobrovolnictví, dozvědět se, jak motivovat žáky i pedagogy k dobrovolnictví, jakou vhodnou formou začít s dobrovolnictvím při škole, jaká jsou rizika, na co nezapomenout atd., rádi Vás i Vaše pedagogy na setkání přivítáme.

Pokud patříte mezi školy, které již nějakou formou dobrovolnictví podporují, zkontaktujte nás prosím (na tel. 731 470 387 nebo e-.mailem: koberova@visk.cz), domluvíme se na Vaší možné prezentaci v rámci setkání.

Program:

  • úvod, důvody pro dobrovolnictví, jeho přínos
  • teoretická východiska dobrovolnictví a jeho praktická podoba
  • možnosti škol v této oblasti
  • činnost dětí a žáků do 15 let – občanská práce za dozoru plnoleté osoby
  • dobrovolnictví na středních školách
  • příklady z praxe – školy, které výchovu k dobrovolnictví realizují
  • moderovaná diskuse – praktické zkušenosti, dotazy a odpovědi

 Zdroj: http://visk.cz/clanek/vychova-k-dobrovolnictvi-na-ceskych-skolach