Vychází nové číslo Světa nadání

Vydáno: 2 minuty čtení

Druhé číslo pátého ročníku internetového časopisu pro odbornou veřejnost Svět nadání právě vychází na adrese http://www.talentovani.cz/aktualni-cislo. Hlavním cílem periodika je zveřejňovat původní, především psychologické a pedagogické příspěvky, jež se vztahují k široké problematice nadání (zejména rozumového), a povzbudit tak zájem naší odborné i laické veřejnosti o toto důležité, avšak dosud často opomíjené téma.

V tomto čísle naleznete český překlad kapitoly z knihy Ruth Strangové Helping Your Gifted Child, publikovaný pod názvem Co ovlivňuje vývoj nadaného dítěte. Dále prakticky zaměřený příspěvek Aritmetické postupy v algebraických úlohách používané nadanými žáky na 1. stupni ZŠ autorky Mgr. Ireny Budínové, Ph.D., a zajímavý pohled na problematiku vzdělávání nadaných od slovenského autora PhDr. PaeDr. Dušana Fábika Pretrvávajúce mýty v segregovanej edukácii nadaných žiakov.

Časopis, který vychází dvakrát ročně jako odborné recenzované periodikum, je prostorem pro sdílení nových poznatků a zkušeností všech, kteří se zabývají výzkumem nadání nebo pracují s talentovanou a tvořivou populací dětí či dospělých. Zvláště učitelům nabízí možnost podělit se o své vzdělávací a výchovné metody (praktiky), které se jim osvědčily při výuce nadaných dětí. Časopis je však také příležitostí pro vzájemné propojování odborníků různých specializací, kteří chtějí hledat a objevovat cesty a způsoby, jak talenty kultivovat a rozvíjet. Nabízí prostor k publikování jak renomovaným autorům, tak i začínajícím odborníkům a studentům vysokých škol.

Svět nadání vychází ve spolupráci Národního institutu pro další vzdělávání a Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Šéfredaktorkou je doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.

http://www.talentovani.cz/aktualni-cislo

Řízení školy online