Vláda vzala na vědomí opatření na rozvoj školství

Vydáno: 2 minuty čtení

Vláda vzala na vědomí Soubor opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti školství a vzdělávání, který shrnuje cíle MŠMT v následujícím období a opatření k jejich naplnění.  

Řízení školy„Blíží se tvrdá vyjednávání rozpočtu a já chci ukázat, že my máme každou korunu pod kontrolou a každá koruna je skutečná reálná investice, která se někde ukáže,“ upozornila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, která soubor opatření na vládě předkládala.

Jedním z hlavních kroků je navyšování kapacit základních a mateřských škol, zejména ve Středních Čechách a v okolí Prahy, Brna či Plzně, kde je největší nedostatek míst ve školách. „Do 14 dnů navštívím všechny obce a města, která jsme prosadili do nového investičního programu, takzvaný paprsek kolem Prahy, a také samozřejmě vyhlásím, tak jak jsem slíbila, do poloviny roku navíc program pro takzvané modulové školy,“ uvedla ministryně Valachová. V novém programu určeném na rychlou výstavbu učeben mohou obce získat od MŠMT polovinu celkové částky na vybudování míst v mateřských a základních školách.

V mateřských školách ministerstvo školství také plánuje snížení počtu dětí ve třídách a dofinancování dalších úvazků pedagogů škol tak, aby se snížila vyučovací povinnost ředitelů mateřských škol. Co se týká základních škol, podporu je potřeba zacílit na rozšíření nabídky pohybových aktivit ve školním i zájmovém vzdělávání. Na podporu kvality vzdělávání je dále nutné umožnit učitelům systematický profesní rozvoj a nabídnout odpovídající finanční ohodnocení, které v roce 2020 dosáhne 130 procent průměrné mzdy.

MŠMT dále připravuje zcela nový model financování vysokých škol, jehož cílem je stabilizace rozpočtů vysokých škol, navyšování kvality a systémové zajištění potřebných profesí pro rozvoj ČR. MŠMT dále hodlá systémově řešit studium v doktorských studijních programech. Zájmem MŠMT je rozšířit a zajistit finanční podporu vzdělávání v oborech s významnou společenskou potřebností. Již v minulých letech byla přijata dílčí opatření v nejvíce problémových oblastech lékařství, učitelství a dalších.

Zdroj