Vláda schválila navýšení rozpočtu MŠMT

Vydáno: 2 minuty čtení

První krok k restartu českého školství! Vláda dnes projednala rozpočty jednotlivých resortů. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová získala pro příští rok o 13,5 mld. korun navíc proti roku 2016. Jedná se o historické navýšení kapitoly. Polepší si především učitelé, rozpočet však pamatuje rovněž na podporu sportování. Další finanční prostředky se podařilo získat pro vysoké školy.

Celkem o 8,7 miliardy si polepší regionální školství, přičemž 7,6 miliardy je určeno na zvýšení platů. Rozpočet zároveň zohledňuje vyšší počty žáků ve školách. Uvedená opatření jsou začátkem nápravy doposud podfinancovaného školství. Rozpočet však pamatuje rovněž na podporu sportování v klubech a tělovýchovných jednotách, kde dochází k navýšení podpory o 1,9 miliardy korun.

„Pro školství jsem vyjednala o 13,5 mld. Kč více proti loňskému roku. Jde o nejvyšší nárůst financí za posledních několik let. Jedná se o nezbytný krok pro udržení a další zvýšení kvality školství a učitelé si vyšší platy zaslouží,“uvedla ministryně školství Valachová a dodala, že se jedná o začátek obratu v odměňování pedagogů.

„V následujících třech letech budeme prosazovat postupné navýšení platů učitelů až na 130 % průměrné mzdy v ČR. Toto opatření ve spojení s dalšími připravovanými kroky, změnou financování regionálního školství a zavedením kariérního řádu povede ke stabilizaci školství. Slibujeme si, že tak ve školství udržíme kvalitní pedagogy a zároveň zvýšíme zájem o profesi mezi mladými lidmi,“ řekla ministryně Valachová. Zároveň dodala, že resort pracuje na analýze vývoje počtu učitelů do budoucna.

Ministryně dále zmínila otázku vysokých škol. V této souvislosti uvedla, že se podařilo dosáhnout dalšího navýšení jejich financování proti poslednímu do vlády předloženému návrhu ministra financí, a to o 290 milionů korun. Ministryně Valachová si uvědomuje, že navýšení není dostatečné a dodala, že cílem MŠMT je dosáhnout do roku 2018 podílu vysokého školství na rozpočtu rezortu ve výši 18 procent.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-navyseni-rozpoctu-msmt-1-krok-k-restartu