Vláda rozhodla o dorovnání peněz pro soukromé a církevní školy

Vydáno: 2 minuty čtení

Vláda rozhodla o dorovnání financí pro soukromé a církevní školy. Veřejným školám se totiž loni v listopadu zvýšily platové tarify o 15 % pro učitele a 10 % pro nepedagogy, a výdaje pro soukromé a církevní školy musejí být s výdaji veřejných škol srovnatelné. Na dorovnání rozdílů ve financování soukromých a církevních škol půjde celkem 131 milionů korun, a to z vládní rozpočtové rezervy.

Požadované navýšení považuji za nezbytné k zohlednění zvýšení výdajů ve veřejných školách od listopadu 2017 v normativech soukromých škol na rok 2018,“ uvedl po jednání vlády ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Na dorovnání výdajů na soukromé školství je vyhrazeno 101 milionů korun. Normativy pro soukromé školy se stanovují tak, aby byly výdaje srovnatelné s veřejnými školami. Do normativu soukromých a církevních škol pro tento rok se tedy promítlo navýšení peněz pro veřejné školy za listopad a prosinec 2017. Protože se ale státní rozpočet schvaloval loni v září ve stejný den, kdy vláda schválila i navýšení platů ve školství, nebylo už možné do rozpočtu zapracovat i dorovnání peněz pro soukromé a církevní školy. Proto nyní MŠMT požádalo o dorovnání prostředků. Pro oblast soukromého školství se jedná o částku ve výši 101 mil. Kč, pro církevní školství pak o 30 mil. Kč.

Na rozdíl od veřejných škol není pro soukromé a církevní školy nařízení vlády o navýšení platových tarifů závazné. Výši mzdy u těchto škol stanovuje jejich ředitel. Prostředky na mzdy zaměstnanců a související zákonné odvody dostávají tyto organizace v rámci celkové dotace na běžné výdaje.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-rozhodla-o-dorovnani-penez-pro-soukrome-a-cirkevni