Více než polovina absolventů středních škol dostala letos dodatek k osvědčení

Vydáno: 1 minuta čtení

Europass – dodatek k osvědčení dostalo letos více než 54 000 vyučených a maturantů. Celkem se do vydávání zapojilo 586 středních škol. Dodatek se přikládá k maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce a popisuje obsah a úroveň studia, mj. obecné a odborné kompetence absolventa. Užitečný je zejména při hledání práce nebo studia v zahraničí.

Dodatek obdrželo 53 % všech absolventů středních škol, a to v českém a jednom z cizích jazyků.
Z cizojazyčných verzí je tradičně největší zájem o dodatky v angličtině (95 %), každoročně také stoupá zájem o dodatky v němčině (10 %) a v menší míře ve francouzském jazyce.

Vydávání dodatků, do něhož se letos zapojilo 48 % všech středních škol, je dobrovolné a bezplatné. „Tyto školy svým absolventům zajišťují užitečný dokument, který jim usnadňuje vstup na trh práce v rámci Evropské unie. Absolventi si mohou dodatek přiložit k životopisu a použít ho zejména v případě, že se ucházejí o práci nebo brigádu v zahraničí,“ říká Sylvie Boumová, koordinátorka Národního centra Europass ČR. Dodatek k osvědčení ocení zaměstnavatelé nebo personalisté zejména ve Velké Británii a Německu.

Pokud absolvent dokument od školy neobdržel nebo studoval v době, kdy škola tento dokument ještě nevydávala, může si o něj zdarma zažádat individuálně. Bližší informace jsou k dispozici na https://edo.europass.cz

Zdroj: www.nuv.cz