VI. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti na školách Profesní rozvoj vyučujících cizích jazyků – Mezinárodní spolupráce a zkušenosti ze zemí EU 5. a 6. října 2017

Vydáno: 6 minut čtení

Kinosál Francouzského institutu – Praha 1, Štěpánská 35


Řízení školy onlineČtvrtek, 5. října 2017

8.30 – 9.00 Registrace
9.00 – 9.15 Zahájení (Stanislav Štech, ministr školství, mládeže a tělovýchovy; Otto Pacholík, vedoucí českého jazykového odboru, Evropská komise, Generální ředitelství pro překlady Helena Plitzová, ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání)

9.15 – 9.25 Alexandre Pajon, Francouzský institut v Praze: Uvítání hostitele, kulturní
a vzdělávací význam Francouzského institutu v Praze

Blok 1: Jazykové vzdělávání v evropském měřítku

9.25 – 9.55 Kristina Cunningham, Evropská komise, Generální ředitelství pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport, Brusel: Od Erasmu k Erasmu+: 30 let politik a programů EU na podporu jazykového vzdělávání
9.55 – 10.05 Dana Musilová, Česká školní inspekce: Jak podpořit vzdělávání v cizích jazycích v raném věku: Proč a jakými způsoby je uplatňovat při vzdělávání dětí a žáků od tří do dvanácti let? (projekt Evropského střediska pro moderní jazyky – ECML)
Jitka Tůmová, Národní ústav pro vzdělávání: Role ECML v jazykovém vzdělávání
10.05 – 10.20 Eva Obžerová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: Jazykové vzdělávání na Slovensku
10.20 – 10.40 Přestávka na kávu

Blok 2: Profesní rozvoj učitelů cizích jazyků – zkušenosti ze zemí EU

10.40 – 11.00 Stéphane Grivelet, Fédération Internationale des professeurs de Français: Role FIPF v DVPP a při usnadnění generační výměny učitelů (Le rôle de la FIPF et des associations adhérentes pour accompagner la formation continue des enseignants afin d’assurer la relève générationnelle)
11.00 – 11.20 Michael Connolly, British Council: Podpora profesního rozvoj učitelů v kontextu britského školství (Promoting professional development of teachers in the context of British school system)

11.20 – 11.40 Salvador Almadana, Instituto Cervantes: Rekvalifikace a zvyšování kvalifikace ve vzdělávání učitelů španělštiny (Actualización y reciclaje en la formación de profesores de español)
11.40 – 12.00 Katharina Schlamp, Goethe Institut Mnichov: Podpora profesního rozvoje učitelů cizích jazyků v kontextu kariérního systému v německých zemích (Förderung der professionellen Entwicklung der Fremdsprachenlehrer im Kontext mit den Karrieresystemen in den Bundesländern)
12.00 – 12.20 Paolo Balboni, Italský institut v Praze: Italština jako cizí jazyk ve světě, systém odborné přípravy učitelů, autodidaktické možnosti (l’italiano LS nel mondo, interventi di formazione, possibilità di autoformazione)
12.20 – 13.30 Přestávka na oběd

Blok 3: Příprava a profesní podpora učitelů cizích jazyků v České republice

13.30 – 13.40 Jana Berkovcová, Národní institut pro další vzdělávání: Podpora kompetencí učitele CJ ve století digitálních technologií
13.40 – 13.50 Pavla Šabatková, Dům zahraniční spolupráce: Možnosti profesního rozvoje učitelů v rámci programu Erasmus+
13.50 – 14.05 Jana Zapletalová, Národní ústav pro vzdělávání: Pozitivní psychologie ve výuce cizích jazyků
14.05 – 14.15 Marie Černíková, MŠMT: Výuka odborného cizího jazyka
14.15 – 14.25 Ingrid Koděrová, Česko-německý fond budoucnosti: Možnosti podpory česko-německých projektů v oblasti mládeže a škol
14.25 – 14.40 Přestávka na kávu

Blok 4: Panelová diskuze k pregraduálnímu vzdělávání vyučujících cizích jazyků

Moderuje Marie Müllerová
14.40 – 16.10 Marie Müllerová, Pedagogická fakulta, Hradec Králové, SGUN: Profil učitele cizích jazyků
Ondřej Pešek, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity: Struktura programů vzdělávajících učitele cizích jazyků
Jana Nálepová, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě: Výuka didaktických předmětů, praxe a počty hodin
Pavla Nečasová, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Příprava budoucích učitelů CJ (výuka heterogenních skupin žáků)
Barbora Benešová, Západočeská univerzita v Plzni: Cizí jazyky napříč předměty
Silvia Pokrivčáková, Univerzita Konstantina Filozofa v Trnavě: Inkluze a výuka cizích jazyků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Jana Jílková, ICV Kutná Hora a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy: Inkluze a speciální vzdělávací potřeby v jazykovém vzdělávání
16.10 – 16.20 Shrnutí a závěr konference

Registrace na konferenci zde

Pátek, 6. října 2017

Odborné workshopy v jazykových sekcích

MŠMT, Karmelitská 8, Praha 1, Velký zrcadlový sál
9.00 – 11.00 Silvia Pokrivčáková, Univerzita v Trnavě
Vyučovanie angličtiny v triede s dyslektikmi a dysgrafikmi
9.00 – 9.30 Petra Bakajsová: Úvod aneb co je nového?
9.30 – 10.15 Eva Greblerová: Aplikace pro podporu gamifikace - snadno dostupné aplikace, které do našich hodin vnesou hravý a hrací prvek
10.15 – 10.30 Veronika Lukešová: Příklad dobré praxe 1 – Hravě s Duolingem
10.45 – 11.00 Lenka Gellnerová: Příklad dobré praxe 2, Jak na psaní s Padletem
11.00 – 11.45 Jana Mataruga: Hrajeme (si) s filmem
11.45 – 12.00 Diskuze, závěr


Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
9.00 – 12.00 Pavla Šabatková, Dům zahraniční spolupráce
Využití možností programu Erasmus+ a eTwinning pro podporu výuky cizích jazyků, možnosti grantové podpory dalšího profesního rozvoje učitelů v zahraničí, konkrétní ukázky projektů mezinárodní spolupráce na ZŠ/SŠ, praktické rady a tipy, jak na to
9.00 – 10.30 Workshop pro učitele středních škol
10.30 – 12.00 Workshop pro učitele základních škol


Francouzský institut, Štěpánská 35, Praha 1
9.00 –16.00 Pedagogický den francouzského institutu a NIDV pro učitele francouzského jazyka
I. Sekce pro učitele základních škol
Hugues Denisot, Institut français de Hongrie
Jak povzbudit výuku francouzštiny žáků ve věku 9 až 13 let
II. Sekce pro učitele středních škol
Hélène Buisson – Institut français de Prague
Podpora dynamiky skupiny pro rozvoj komunikace a interakce ve třídě
III. Sekce pro členy Sdružení učitelů francouzštiny
Stéphane Grivelet – Fédération Internationale des professeurs de Français (FIPF)
Členství v asociaci učitelů: Způsob, jak obohatit své zkušenosti a vyměnit si příklady dobré praxe
Danièle Geffroy Konštacký
IF Profs v ČR: výhody této profesionální sítě pro členy SUF


British Council, Bredovský dvůr, Politických vězňů 13, Praha 1
9.00 – 12.00 Renee Selikowitz, British Council
English Refresher for Teachers

Goethe Institut, Masarykovo nábř. 34, Praha 1
9.00 – 12.00 Katharina Schlamp, Goethe Institut, Marie Müllerová, PF Hradec Králové a SGUN, Alena Faberová, NIDV
Setkání multiplikátorů německého jazyka: Profesní podpora učitelů němčiny
registrace


Instituto Cervantes, Praha 1, Na Rybníčku 536/6, Hall of Conferences/ Kinosál
9.00 – 10.00 Ximena Alfaro, IC Prague
Proyectos en la clase de español: una oportunidad para la creatividad
Projekty ve výuce španělštiny: příležitost ke kreativitě
10.00 – 11.00 Javier González, Charles University / IC Prague
Gramática de ELE para estudiantes del siglo XXI
Gramatika ELE pro studenty 21. století
11.00 – 12.00 Rocío Vila, University of New York in Prague (UNYP) / IC Prague
Actividades motivadoras para la atención a la diversidad de estilos de aprendizaje Motivační aktivity zaměřené na různorodost stylů učení
12.00 – 13.00 Teresa Collazo, IC Prague
Cómo integrar el uso del teléfono móvil en la clase de español
Jak zařadit používání mobilních telefonů do výuky španělštiny

Italský kulturní institut, Šporkova 14, Praha 1
10.00 – 12.00 Irene Moretto, IIC Praga
Insegnare oltre le regole, Insegnare l’italiano giocando
Učit bez pravidel, učit italštinu hrou


Závěrečné vyhodnocení seminářů
MŠMT, Karmelitská 8, Praha 1, Velký zrcadlový sál

12.45 – 13.30 Představení závěrů workshopů za každou jazykovou sekci
13.30 – 14.30 Vyhodnocení konference, občerstvení

Registrace jsou možné na uvedených odkazech, nebo na e-mailu: feketeova@nidv.cz
Rozdělovník pro veškeré registrace zde
Je nutné se registrovat zvlášť na konferenci a zvlášť na workshopy.

Řízení školy online