Věstník MŠMT 7/23

Vydáno: 1 minuta čtení

Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2024 na financování ukrajinských asistentů pedagoga.

Další finanční prostředky se poskytují na náklady vzniklé od 1. 1. 2024 do 31. 8. 2024.

Stanoví se za podmínky vykázání v systému sběru dat MŠMT alespoň minimálního počtu cizinců zařazených do tříd/oddělení, ve kterých je zařazeno nejvýše 50 % cizinců.

Normativy neinvestičních výdajů 

Další finanční prostředky jsou určeny na úhradu platů, zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb za vykonanou práci ukrajinského asistenta pedagoga, jehož náplní práce je přímá podpora cizinců při výuce a pomoc při organizaci výuky. 

Více informací a další podmínky

 Další finanční prostředky se stanoví právnické osobě, která závazně oznámí zájem o stanovení dalších finančních prostředků.

Zdroj: MŠMT