Věstník MŠMT 02/2022

Vydáno: 1 minuta čtení

Věstník MŠMT. Ročník LXXVIII. Sešit 2/2022 (140 s.).

Část oznamovací
− Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
− Organizace školního roku 2022/2023 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
− Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k žádostem středních a vyšších odborných škol o zápis jedinečných oborů do rejstříku škol a školských zařízení

Část normativní
− Soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2022
− Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2022
− Soustava republikových normativů na rok 2022
− Kritéria pro rozpis rezervy pro kraje a kritéria pro změnu rozpisu pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2022

Věstník ke stažení: MSMT 02-2022

Zdroj: https://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-msmt-02-2022