Věstník MŠMT 01/2022

Vydáno: 1 minuta čtení

Národní plán obnovy – prevence digitální propasti: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022

 • Část oznamovací
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
 • Část normativní
  • Statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání
  • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2022 pro účely poskytování dotací soukromému školství
  • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2022 pro účely poskytování dotací církevnímu školství
  • Implementace Komponenty 3.1. Národního plánu obnovy - plnění cílů 3 a 4: Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní, střední školy a konzervatoře na rok 2022

Věstník ke stažení: MSMT 01-2022

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-msmt-01-2022?highlightWords=v%C4%9Bstn%C3%ADk

Další aktuality