Veřejnost otestuje rozsáhlou databázi materiálů pro modulovou výuku na SOŠ

Vydáno: 3 minuty čtení

Zvýšit kvalitu odborného vzdělávání je jedním z hlavních cílů projektu Modernizace odborného vzdělávání. Důležitým nástrojem při tom bude informační systém, který nyní vstupuje do veřejné konzultace. Střední odborné školy zde budou čerpat inspiraci a také vytvářet vlastní vzdělávací moduly a komplexní úlohy pro svoji výuku, ale i pro tvorbu školních vzdělávacích programů.

V Národním ústavu pro vzdělávání právě postoupili k veřejné konzultaci první část nově vyvíjeného informačního systému (IS MOV, https://mov.nuv.cz), který se stane jedním z hlavních výstupů projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV) v příštím roce. Již nyní obsahuje stovky vzdělávacích modulů určených pro učitele ze středních odborných škol.

„Vytváříme prostředí, kde učitelé naleznou široké spektrum vzdělávacích modulů a komplexních úloh – stavebních prvků modulové výuky – použitelných ihned v praxi. Zároveň zde budou moci moduly a úlohy také sami vytvářet,“ říká hlavní manažerka projektu MOV Martina Ondrouchová,. Nový informační systém, který je dostupný na adrese https://mov.nuv.cz, se nyní nachází v testovací verzi určené veřejnosti. Učitelé a odborníci mohou přímo na těchto stránkách podávat náměty k rozvoji a vylepšení systému až do 18. 1. 2020. „Naši odborníci poté připomínky vyhodnotí a všechny podnětné návrhy zapracují, aby byl systém od dubna 2020 plně funkční pro učitele,“ dodává Martina Ondrouchová.

Příklady táhnou

Odborné vzdělávání představuje v České republice důležitou součást vzdělávacího systému. Pokud nechceme zaostávat za trendy celoevropského vývoje, je třeba přijmout myšlenku odborného vzdělávání jako součásti celoživotního vzdělávání jedince. Modularizace výuky je správný krok k modernizaci našeho odborného školství. „Učitelé budou mít k dispozici databázi konkrétních, mnohdy již v praxi ověřených vzdělávacích modulů a komplexních úloh, na jejichž tvorbě se podílelo 105 středních odborných škol,“ shrnuje ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT Petr Bannert.

Modulově uspořádané vzdělávací programy jsou vyvíjeny již od 90. let minulého století. Bohužel se v následujících letech nepodařilo tento trend dále rozvíjet. Jednou z příčin bylo to, že chyběly příklady a také motivace k zavádění modulové výuky. Informační systém MOV by se měl pro učitele na středních odborných školách stát v příštím roce důležitým pomocníkem při aplikaci modulové výuky v praxi.

Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

V případě dotazů se lze obrátit na:
René Břečťan, PR manažer projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV): rene.brectan@nuv.cz
Jan Klufa, tiskový mluvčí NÚV: press@nuv.cz

Další informace najdete na webu www.nuv.cz a www.projektmov.cz.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/verejnost-otestuje-rozsahlou-databazi-materialu-pro